Zmarł Ks. kan. Florian Rafałowski

384
Śp. Ks. kan. Florian Rafałowski (1932-2024). Foto: FB / Parafia Magnuszew

W poniedziałek, 15 kwietnia 2024 roku zmarł Ks. kan. Florian Sylwester Rafałowski, emeryt, najstarszy kapłan Diecezji Radomskiej. Zmarł w 93. roku życia i 67. roku kapłaństwa.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie, w piątek, 19 kwietnia, o godz. 11.00.

Po Mszy św. pochowanie ciała na cmentarzu parafialnym.


Ks. kan. Florian Sylwester Rafałowski urodził się 14 marca 1932 roku w Pińsku na Kresach Wschodnich, a ochrzczony został w parafii Szewna koło Ostrowca. W 1940 r. wysiedlony z mamą i trzema braćmi w głąb Związku Sowieckiego, do Kazachstanu. Do Polski wrócili po sześciu latach. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Sandomierzu, gdzie święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1957 roku.

Pełnił posługę wikariusza w parafiach: Starachowice – Wszystkich Świętych, Lasocin, Osiek, Iwaniska, Radoszyce, Kozienice – Świętego Krzyża i Skarżysko-Kamienna – św. Józefa.

Był proboszczem w parafii: Łękawica, Wygoda, Bedlno, Chotcza i Magnuszew.

Od 2007 roku przebywał na emeryturze i posługiwał w parafii w Magnuszewie.

+ Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. +


Przypominamy, że wszyscy kapłani diecezjalni zobowiązani są do sprawowania jednej Mszy Świętej za każdego zmarłego biskupa i prezbitera diecezji radomskiej (zob. Dokumenty II Synodu Diecezji Radomskiej, nr 480).