RADOM – Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata

18495
Radom - MB Królowej Świata. Foto: http://filipini.radom.pl/

KONTAKT:


DUSZPASTERZE: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri (filipini)

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Tomasz Kośka COr
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Krzysztof Wiśniewski COr
 • Superior:
  • ks. dr Piotr Karasek COr
 • Duszpasterze:
  • ks. dr hab. Adam Maj COr, prof. KUL
  • ks. mgr Ireneusz Adam Gizan COr
  • ks. mgr Ryszard Grzybowski COr
  • ks. Edward Mikusek COr
  • ks. mgr Józef Mroczek COr
  • ks. Tadeusz Pakuła COr
  • ks. Grzegorz Rogólski COr
  • ks. mgr Karol Warchoł COr
  • ks. mgr Jarosław Rożek COr – kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
  • ks. mgr Piotr Woszczyk COr – oddelegowany do pracy w Ordynariacie Polowym
 • Rezydent:

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7:30
  • 9:00
  • 10:30
  • 12:00
  • 18:00
 • Święta zniesione:
  • 7:30
  • 9:00
  • 10:30
  • 12:00
  • 18:00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30;
  • 18.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą ulice:
  • Batorego, Fałata, Filtrowa (nr 6, 8, 13, 15, 15a, 17a), Grzybowska, Kaliska, Katowicka, Kolberga, Lindego, Lubelska, Małęczyńska, Młynarska (nr 4, 9, 10a, 10b), Olsztyńska, Sadkowska, Siemiradzkiego, Sienna, Struga (nr 58, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 104, 108, 110, 132, 134), Szklana, Wodna (od nr 5 do 26), Zbrowskiego (od nr 14 do 72), Żeromskiego (nr 87, 89, 91, 93, 95/97, 99, 105, 105a, 107, 109, 111, 113, 115/117, 119).
 • Odpusty:
  • MB Królowej Świata (22 sierpnia),
  • św. Filipa Neri (26 maja)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • piątek w godz. 15.00–18.00
 • Kaplice:
  • Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Domu Pomocy Społecznej, Msza św. codziennie o godz. 9.00
  • Kaplica pw. MB Królowej Polski w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, Msza św. w niedziele o godz. 14.30
 • Domy zakonne:
  • Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu,
   • ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom,
   • T: +48 48 363 74 88
  • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi,
   • ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom,
   • T: +48 48 340 58 19
 • Szkoły katolickie:
 • Historia:

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zainspirowane przez ks. Dominika Ściskałę, proboszcza parafii pw. Opieki NMP, zakupiło 31 XII 1938 r. dom przy ul. Siennej 7/9 dla Caritasu, z przeznaczeniem na żłobek, przedszkole i pomoc charytatywną. Dzieła te prowadziły siostry szarytki. Pierwszą Mszę św. sprawowano w prowizorycznych warunkach 30 X 1939 r. W okresie wojny opiekę duchową nad młodzieżą i dziełem sióstr sprawowali ks. Teodor Lerch i ks. Tadeusz Świrtun. Kaplicę domową – dzisiejsze prezbiterium kaplicy przy ul. Siennej – wydzielono z całości w latach 1943–1944. W 1945 r. zakupiono poniemiecki barak, który służył w ciągu tygodnia za ochronkę dla dzieci, a w niedziele spełniał funkcję kaplicy dla okolicznej ludności. Kaplicę obsługiwali m.in. księża Ściskała, Kuraś, Gołębski, Kaszewski, Sikorski. W 1946 r. na miejsce szarytek przybyły siostry michalitki, usunięte wkrótce w 1948 r. decyzją władz komunistycznych. Istniejącą placówkę opiekuńczą upaństwowiono, ale kaplica pozostała do użytku kościelnego. W 1952 r. władze państwowe sprowadziły do pracy w przedszkolu siostry bezhabitowe, Córki Maryi Niepokalanej. Od 29 V 1959 r. duszpasterstwo przy kaplicy otrzymało status „wikariatu eksponowanego” parafii pw. Opieki NMP obsługiwanego przez księży z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie (filipini). Pierwszym rektorem był ks. Mieczysław Stebart. Kongregacja formalnie została erygowana w Radomiu 8 IX 1972 r. przez sługę Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Kaplica została powiększona o tzw. przybudówkę w 1971 r. Trwały także starania o uzyskanie placu pod budowę kościoła. Parafia została erygowana 1 V 1981 r. przez bp. Edwarda Materskiego. Uroczystego poświęcenia placu pod budowę kościoła przy ul. Grzybowskiej dokonał 6 VI 1982 r. bp Stanisław Sygnet. Świątynię zaprojektował arch. Wojciech Gęsiak i Wojciech Fałat. Kościół jest żelbetowy, dwupoziomowy. Kamień węgielny został wmurowany 16 IX 1984 r. przez bp. Edwarda Materskiego. W 1984 r. oddano do użytku dolną część kościoła. Pierwsza Msza św. w kościele górnym była sprawowana w 1999 r. Dedykacji świątyni dokonał bp Henryk Tomasik 18 XII 2011 r.


MAPA DOJAZDU: