Zmarł ks. Karl-Heinz Haus

513
Śp. Ks. Karl-Heinz Haus (1933-2022). Foto: arch. www.communio.nrw

– Z wielkim żalem, a równocześnie z chrześcijańską nadzieją i ufnością w zmartwychwstanie i życie wieczne, pragnę donieść, że zmarł nasz ukochany i wielce szanowny Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus. – informuje ks. Jaison Thazhathil, Zastępca Przeora Generalnego Ordo Communionis in Christo.

Ks. Karl-Heinz Haus zmarł w poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. w placówce opieki długoterminowej Communio in Christo w Mechernich (Niemcy). Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w sobotę, 22 stycznia, w macierzystym domu w Mechernich. W imieniu Zakonu zapraszamy do duchowego wzięcia udziału w uroczystościach pogrzebowych, które rozpoczną się o godz. 10.00 i będą transmitowane na stronie Zakonu:  https://www.communio.nrw/de/startseite.html.

„Ordo Communionis in Christo, miasto Mechernich oraz wielu chrześcijan na całym świecie opłakuje śmierć filantropa, wspaniałego człowieka i sługi Bożego” – można przeczytać w nekrologu na stronie Zakonu.

Ks. Karl-Heinz Haus urodził się 12 sierpnia 1933 w Nettetal-Lobberich, w regionie Dolnego Renu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. Był pierwszym Przeorem Generalnym Ordo Communionis in Christo – dzieła, które 8 grudnia 1984 roku w Mechernich założyła Matka Maria Teresa. „Zgodnie z życzeniem Matki Marii Teresy aż do końca kierował jej duchową i charytatywną spuścizną. Wszyscy, którzy go znają, mogą potwierdzić, że cały swój kapłański byt, swoje ludzkie ego, swoją pozycję jako kapłan i teolog stawiał zawsze na samym końcu, aby w pełni i z wszystkich sił służyć Matce Marii Teresie i jej dziełu… Ks. Karl-Heinz Haus tworzył placówki opieki długoterminowej dla osób potrzebującej szczególnej opieki, dla starszych i umierających w Mechernich i Blankenheim. W placówkach tych… zgodnie z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego poszukuje i czci się Boga. Serdeczne, pełne miłości stosunki, także z gośćmi i mieszkańcami, zgodne są mottem: «Caritas est vivere in Deo» («Miłość bliźniego jest życiem w Bogu»)”.


Z Matką Marią Teresą. Foto: arch. ks. inf. Stanisława Pindery

Ks. inf. Stanisław Pindera: Wspomnienie o śp. ks. Karlu-Heinzu Hausie, Superiorze Generalnym Communio in Christo

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. To wielki dar i wielkie szczęście, kiedy nasze istnienie w świecie umacniają ludzie, którzy pozostawiają w nas głębokie ślady, ubogacając nas wewnętrznie, podtrzymując w motywacjach i działaniu, wspierając byciem blisko w codzienności. Każdy z nas wiele takich postaci potrafi przywołać (żywych i umarłych). Nie inaczej było ze mną. Wśród wielu osób które ukształtowały moją osobowość był śp. ks. Karl-Heinz Haus, Superior Generalny Zakonu Communio in Christo w Mechernich, w Niemczech.

Z Karlem-Heinzem łączyły mnie więzi serdecznej przyjaźni. Podziwiałem jego zaangażowanie w służbie Kościołowi, jego wyczucie wyzwań duszpasterskich, którym trzeba było wyjść naprzeciw, bezgraniczne oddanie Dziełu, które założyła Matka Maria Teresa, szlachetność jego serca, otwartość i serdeczność w kontaktach z innymi. Moje spotkania z Założycielką Zakonu, Matką Marią Teresą, Superiorem Generalnym, Karlem-Heinzem i z całą Wspólnotą Zakonną, zawsze nacechowane były wielką życzliwością i autentyczną miłością, która nie znała granic.

Byłem pierwszym kapłanem z Polski, który nawiązał kontakt z Założycielką Zakonu. Wkrótce wraz ze mną silnymi więzami połączeni zostali z Zakonem śp. ks. prał. Adam Stanios, ks. prał. Jan Niziołek, ks. kan. Adam Radzimirski, a także ówczesny rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, a dziś metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Zarówno moja parafia – MB Nieustającej Pomocy w Starachowicach, której byłem kiedyś proboszczem jak i cała Diecezja Radomska ma wobec Zakonu wielki dług wdzięczności. Jest mi bardzo trudno w kilku zdaniach napisać o tym co nasza Diecezja zawdzięcza Zakonowi. Było to wypowiedziane w wielu miejscach ustami Pasterzy naszej Diecezji. Powiem tylko. że nie byłoby gmachu naszego Seminarium w obecnym kształcie, gdyby nie wielkie zaangażowanie całego Zakonu w jego budowę. Ale nie tylko zaangażowanie w budowę Seminarium, ale również w renowację klasztoru Sióstr Benedyktynek, gdzie jest obecnie budynek Kurii Diecezjalnej, czy Centrum Akademickiego. Trzeba wspomnieć też o stypendiach naukowych naszych kapłanów, ufundowanych przez Zakon.

Kolejni Pasterze Diecezji, a więc Pierwszy Radomski Biskup Edward Materski, Biskup Adam Odzimek, śp. Biskup Stefan Siczek, śp. Biskup Jan Chrapek, śp. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Biskup Henryk Tomasik, Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo – byli i są świadkami i beneficjantami wielkiej spuścizny duchowej i wielkiego dzieła miłości, które nosi miano – Zakon Communio in Christo.

Za wieloraką pomoc okazaną naszej Diecezji śp. ks. Karl-Heinz Haus został przez Ks. Bpa Edwarda Materskiego uhonorowany godnością kanonika.

Msza św. z Bp. Edwardem Materskim. Foto: arch. ks. inf. Stanisława Pindery

Jezus Dobry Pasterz, odwołał w poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. swojego sługę ks. Karla do siebie. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 22 stycznia w macierzystym domu w Mechernich. Jestem przekonany, że Miłosierny Bóg wynagrodzi mu hojnie jego wspaniałomyślną służbę Bogu i ludziom.

Nie mogąc udać się na pogrzeb naszego Drogiego Współbrata i Przyjaciela, Karla-Heinza Hausa – przekazałem na ręce ks. Jaison’a Thazhathil, Zastępcy Przeora Generalnego Ordo Communionis in Christo – wyrazy serdecznego współczucia wszystkim, których jego śmierć pogrążyła w smutku i żałobie. Zapewniłem o naszej duchowej łączności z uczestnikami uroczystości pogrzebowych oraz o modlitwie za duszę śp. ks. Karla Hausa, jak również o Mszy świętej za niego odprawionej.