16. rocznica koronacji kopii obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

797
Bp Henryk Tomasik w skarżyskiej Ostrej Bramie. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Wpatrujemy się w Tę Osobę, która jest znakiem Bożej Mądrości i Bożego Miłosierdzia. To Najświętsza Maryja Panna. Dziękujemy za dar koronacji i prosimy, aby tek akt faktycznie nas kształtował. – mówił bp Henryk Tomasik, który w piątkowy wieczór przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Ostrobramskiej w Skarżysku Kam.

Zebranych na rocznicowej modlitwie przywitał ks. prał. Jerzy Karbownik, kustosz skarżyskiego sanktuarium:

– Dziś, 2 lipca, przypada 94. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Wilnie i 16. rocznica koronacji kopii tego obrazu u nas, w Skarżysku-Kamiennej. W Wilnie, jako 4-latek, na ramionach ojca, w uroczystości uczestniczył Edward Materski. Po naszej koronacji w Skarżysku bp Edward uczulał mnie, byśmy każdego roku 2 lipca, bez względu na okoliczności, organizowali rocznicowe obchody. Robimy to nieprzerwanie. I cieszy nas fakt, że w tych obchodach, od początku swojej pasterskiej posługi w naszej diecezji, uczestniczy bp Henryk Tomasik. – mówił witając gości.

Bp Edward Materski – pierwszy Biskup Radomski, a z pochodzenia wilnianin – był inicjatorem powstania tego miejsca, w którym czczona jest Maryja – Matka Boża Miłosierdzia w ostrobramskim wizerunku. A kaplica jest jedyną w Polsce wierną kopią tej, która znajduje się w Wilnie. Szesnaście lat temu na skarżyską kopię tego obrazu zostały nałożone korony poświęcone przez Jana Pawła II.

W homilii biskup-senior przypomniał to wydarzenie sprzed 16. laty i przywołał wypowiedzianą podczas koronacji modlitwę:

„Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Matki Twojego Syna, wyznają, że Twój Syn jest Królem wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Niech idą śladami Jezusa i Maryi. Niech służą Tobie i, wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i, nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy wiernie Tobie służą”.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

W rocznicowej Mszy św. wzięli udział skarżyszczanie oraz księża, którzy wspierali ks. Karbownika w przygotowaniach do uroczystości do koronacji: ks. prał. dr Teofil Siudy z Częstochowy i ks. prał. Józef Waśniowski z sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu (diec. tarnowska). Wśród kapłanów byli również pochodzący ze Skarżyska Kam. ks. kan. Czesław Banaszkiewicz oraz ks. Artur Fura, wicedziekan dekanatu skarżyskiego.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.