„Ducha nie gaście”. 84. Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę

741
Bp Piiotr Turzyński podczas 84. Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasnej Górze. Foto: Biuro Prasowej Jasnej Góry (http://www.jasnagora.com)

Bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców, przewodniczył 84. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, która odbyła się 1 i 2 lipca br.

W pierwszym dniu pielgrzymki bp Piotr Turzyński poprowadził Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej. Inaugurując modlitewne spotkanie środowiska nauczycielskiego powiedział:

– Wobec wielkich zranień młodych, wyzwań stawianych przez współczesny świat, trudności i napięć, wielu zagrożeń od strony wrogich chrześcijaństwu ideologii, uciekamy się do Ciebie Maryjo. Prowadź polską szkołę… Pobłogosław naszą troskę o przyszłe pokolenia. Wyproś nam u Boga mądrość, abyśmy przez nasze programy, ale nade wszystko przez świadectwo życia, przez słowa potrafili kształtować młodych na szlachetnych, mądrych i odpowiedzialnych ludzi, zdolnych podejmować ważne zadania w społeczności, zdolnych iść za głosem Bożego powołania, mądrych i szlachetnych, zdolnych budować trwałe więzi małżeńskie i rodzinne. Pod Twoją obronę uciekamy się Maryjo – mówił biskup.

W ręce Miłosiernej Matki oddał nauczycieli, którzy z powodu koronawirusa odeszli w tym roku do Pana. Symbolicznie wspomniał Małgorzatę Kornecką, 52-letnią nauczycielkę z Miedzierzy i ks. Jarosława Grabkę, katechetę i wikariusza z parafii w Libiszowie.

– Daj nam na ich miejsce nauczycieli z wielkim sercem, nauczycieli mądrych, oddanych młodym – prosił.

bp Piotr Turzyński, rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego (1 lipca br.)

 

W wieczornej modlitwie inaugurującej pielgrzymkę nauczycieli wzięli udział abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, Przemysław Czarnek, minister Edukacji i Nauki oraz przedstawiciele kuratoriów oświaty.

Centralnym punktem drugiego dnia pielgrzymi nauczycieli (2 lipca) była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 13.30. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Turzyński.

– Ducha nie gaście! Jesteście potrzebni! Macie zaszczytną i cudowną misję, niezależnie od świata i wszystkiego. Jesteście powołani, by być nauczycielami dla dzieci, które w tym pokoleniu urodziły się i potrzebują mistrzów. – mówił do nauczycieli kaznodzieja.

Bp Turzyński podkreślił, że zadaniem nauczyciela jest dzisiaj „nauczyć młodych myśleć, szukać prawdy i kochać prawdę”, a wśród zadań chrześcijańskich nauczycieli jest także ewangelizacja.

– Bardzo to ważne, żeby nauczyciel chrześcijański był świadkiem Boga. Można to robić w zadziwiający sposób: i na matematyce, i na języku polskim, i na historii, biologii… zaduma nad Stwórcą, nad tym, że ten świat jest taki rozumny. Jest Mądrość ukryta w świecie… Jest tylu cudownych ludzi w naszej literaturze, w historii, którzy byli chrześcijanami. Trzeba o nich mówić. Nie wolno się tego wstydzić. To ewangelizacja szeroko pojęta. Ta ewangelizacja to także świadectwo. Uczniowie widzą nauczyciela i potrzebują jego świadectwa. Już papież Paweł VI mówił, że świat dzisiejszy bardziej od nauczycieli potrzebuje świadków, a nauczycieli o tyle, o ile są świadkami (por. EN, 41). Proszę was byście stawali się świadkami, żebyście nie schowali wiary głęboko, tylko do osobistej sprawy, ale żebyście Pana Boga pokazywali swoimi myślami, słowem, stylem życia, to bardzo ważne. – podkreślił biskup.

Delegat KEP ds. Nauczycieli i Wychowawców zwrócił uwagę na cel edukacji:

– Trzeba w tym świecie mieć jasny cel: jakiego człowieka chcemy wychować? Jakiego syna, jaką córkę chcielibyśmy mieć? Nie tylko pełną wiedzy, ale mądrą, zdolną do ofiary, taką która potrafi uszanować każdego człowieka. Warto dbać o to byśmy mieli integralną wizję człowieka, który ma i ciało i duszę, rozum i wolę. – zauważył bp Turzyński.

Jako wzór dla współczesnych nauczycieli biskup wskazał bł. Natalię Tułasiewicz – kobietę rozkochaną w Bogu i wierną do końca swojej nauczycielskiej misji. W niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie była więźniarką, organizowała lekcje jęz. polskiego, przypominała polską literaturę, żeby dać „oddech dla duszy”, nadzieję i pokazać, że jest prawda i dobro niezależnie od złych ludzi; w tym obozie poniosła śmierć męczeńską. Trwają starania, by została ogłoszona patronką polskich nauczycieli.

Bp Piotr Turzyński, homilia (2 lipca):

Pielgrzymki polskich nauczycieli na Jasną Górę trwają nieprzerwanie od 1937 r.


Zdjęcia: Biuro Prasowe Jasne Góry (http://www.jasnagora.com)

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.