22. rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej

1109
Bp Marek Solarczyk. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk przewodniczył Mszy św. w 22. rocznicę koronacji wizerunku Matki Bożej Wychowawczyni. Uroczystości odbyły się w pierwszą sobotę września.

Przybyłych do sanktuarium w Czarnej pielgrzymów z dekanatów czarneckiego i koneckiego oraz parafian powitał ks. Sławomir Grochalak.

– „5 września 1999 r. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Wychowawczyni. Na oczach licznie zgromadzonych pielgrzymów przybyłych na uroczystość z całej Polski urzeczywistniło się marzenie Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, księży tutejszego sanktuarium, parafian i wszystkich czcicieli Matki Bożej Czarneckiej” – takie słowa znajdujemy w kronice sanktuarium pod tą datą. Dzisiaj gromadzimy się, aby świętować 22. rocznicę tego pięknego wydarzenia. – przypomniał ksiądz kustosz witając pielgrzymów.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Solarczyk.

– Modlę się dziś za każdego z was, za wasze rodziny, za parafie, za dekanaty, w intencji całej naszej diecezji radomskiej, a szczególnie za was tutaj obecnych, pielgrzymujących, za tych którzy się tutaj gromadzą w sanktuarium zawierzając Bogu swoje intencje przez wstawiennictwo Matki Bożej Wychowawczyni. Co prawda wspominamy 22. rocznicę koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Wychowawczyni w naszym sanktuarium w Czarnej, ale stajemy z tym, co jest tajemnicą życia i wiary dzisiaj. Oczywiście bogactwem przeszłości i tak wielu darów, które otrzymaliśmy, które rozwijamy, o które się troszczymy, ale przede wszystkim z ta wielka ufnością i prośbą, aby Maryja orędowała za nami. Aby to wszystko, co Bóg nam zawierza przez naszą ufność, naszą wytrwałość, naszą wiarę przy orędownictwu Maryi trwało, rozwijało się, przynosiło jak najpiękniejsze owoce. To jest ten wyjątkowy przymiot Wychowawczyni opiekującej się Bożymi dziełami w Bożych dzieciach. – mówił we wprowadzeniu do Eucharystii bp Marek.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

Najstarsze świadectwa kultu cudownego Obrazu Matki Bożej Wychowawczyni pochodzą już z XVI wieku; według podań miał ukazać się okolicznej ludności pracującej przy wypalaniu węgla drzewnego. Namalowany został na wzór rzymskiego „Salus Populi Romani”. Prymas Władysław Łubieński udzielił w 1763 r. zezwolenia na kult obrazu i w tym też celu wybudowano w Czarnej pierwotną kaplicę, a następnie kościół. Od 1971 r. opiekę nad sanktuarium sprawują księża i bracia ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni).

Korony dla Matki Bożej Wychowawczyni pobłogosławił św. Jan Paweł II podczas IV pielgrzymki do Polski, kiedy to 4 czerwca 1991 r. odwiedził Radom. Uroczysta koronacja, na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej, odbyła się 5 września 1999 r. Dokonał jej kard. Józef Glemp, Prymas Polski wraz z bp. Edwardem Materskim, biskupem-seniorem oraz bp. Janem Chrapkiem, ówczesnym Biskupem Radomskim.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.