Ostatni krok do święceń

817

W sobotę, 27 maja, bp Marek Solarczyk w radomskiej katedrze udzieli święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. Do święceń przystąpi 7 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Początek uroczystości o 10.00.

Diakoni zakończyli sześcioletnią formację seminaryjną i obronili prace magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ostatnim punktem przed święceniami są rekolekcje zamknięte.

Do święceń prezbiteratu przystąpią:

 • Bartosz Fijałkowski – z parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Starachowicach.
  • Jako diakon odbył praktyki w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Radomiu.
  • Motto obrazka prymicyjnego: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).
  • Praca magisterska pt.: Kapłaństwo w nauczaniu arcybiskupa Fultona Sheena (1895-1979), napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Jagodzińskiego,

 • Bartosz Janik – pochodzi z parafii pw. św. Łukasza w Radomiu.
  • Jako diakon odbył praktyki w parafii pw. św. Brata Alberta w Radomiu.
  • Motto obrazka prymicyjnego: „Pobiegnę drogą Twych przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce” (Ps 119,32).
  • Praca magisterska pt.: Cnota czystości w świetle nauczania świętego Jana Pawła II, napisana pod kierunkiem ks. dr. Jarosława Wojtkuna,

 • Gracjan Kolendowski – pochodzi z parafii pw. Świętej Trójcy w Starachowicach.
  • Jako diakon odbył praktyki w parafii pw. św. Stefana w Radomiu.
  • Motto obrazka prymicyjnego: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16).
  • Praca magisterska pt.: Duchowość Ojców Pustyni w „Collationes Patrum” św. Jana Kasjana, napisana pod kierunkiem Bp. dra hab. Piotra Turzyńskiego,

 • Patryk Korcz – pochodzi z parafii pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie. Jako diakon odbył praktyki w parafii pw. św. Kazimierza w Radomiu.
  • Motto obrazka prymicyjnego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17).
  • Praca magisterska pt.: Samuel – sędzia i prorok wobec instytucji monarchii, napisana pod kierunkiem ks. dr. Zbigniewa Niemirskiego,

 • Tomasz Walasik – pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu. Jako diakon odbył praktyki w parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu.
  • Motto obrazka prymicyjnego: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42).
  • Praca magisterska pt.: Wiara w ,,Mowach wybranych” świętego Grzegorza z Nazjanzu, napisana pod kierunkiem Bp. dra hab. Piotra Turzyńskiego,

 • Krystian Wieteska – pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Stromcu. Jako diakon odbył praktyki w parafii pw. św. Wacława w Radomiu.
  • Motto obrazka prymicyjnego: „Dzięki łasce Boga Jestem tym, kim jestem” (1Kor 15,10).
  • Praca magisterska pt.: Obraz sakramentu małżeństwa na podstawie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio i wypowiedzi ankietowych uczniów szkół ponadpodstawowych w Radomiu, napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Stanisława Łabendowicza, prof. KUL,

 • Krzysztof Zając – pochodzi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu. Jako diakon odbył praktyki w parafii pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Orońsku.
  • Motto obrazka prymicyjnego: „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów” (1Krl 19,10).
  • Praca magisterska pt.: Eucharystia w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI w publikacjach polskojęzycznych, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Marka Jagodzińskiego.