75 lat Zmartwychwstanek w Radomiu

688
Siostry Zmartwychwstanki. Foto: Arch. Katedra w Radomiu

W niedzielę 10 listopada 2019 r. Siostry ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego – wdzięczne za Bożą opiekę i dary – świętowały jubileusz 75-lecia swej posługi w Radomiu. Tego dnia o godz. 12.30 ks. Bp Piotr Turzyński w Katedrze pw. Opieki NMP odprawił uroczystą Eucharystię.

 „Dlatego trzeba dziękować Bogu za łaski, których nam udziela, ponieważ nigdy nie byłyśmy godne tego, co już nam dał. Możemy tylko wynagradzać i dziękować i poddawać się Jego świętej woli.” – te słowa kandydatki na ołtarze s. Jadwigi Borzęckiej przyświecały jubileuszowi 75-lecia posługi Zmartwychwstanek w Radomiu

Na jubileuszowe dziękczynienie przyjechały Zmartwychwstanki razem z Przełożoną Prowincjalną s. M. Aurelią Adamczyk CR, a także kapłani, którzy na przestrzeni lat razem pracowali na terenie radomskiej katedry. Nie zabrakło wiernych parafian, którzy świętowali również katedralny odpust.

Okolicznościowy list z okazji jubileuszu przesłała Matka Generalna Zmartwychwstanek – s. Dorota Zygmunt CR.

„Łączę się duchowo w świętowaniu jubileuszu 75-lecia pobytu Zmartwychwstanek w Radomiu. Z wdzięcznością wspominamy naszego dobrodzieja ks. Prałata Dominika Ściskałę, który zaprosił Siostry do pracy na Młodzianowie, a następnie po powstaniu warszawskim przyjął 30 sióstr z Żoliborza. Przeżywany jubileusz jest właściwą okazją by podziękować za wszelkie dobro, które nie sposób wymienić, a które stało się udziałem naszego Zgromadzenia w ciągu 75 lat obecności w Radomiu i pracy na placówce przy Parafii Katedralnej.” – napisała w liście Matka Generalna.

We wspólnej modlitwie Siostry dziękowały Zmartwychwstałemu Panu za dar życia i powołania Sióstr posługujących w Katedrze dla dobra wiernych, o niebo dla dobroczyńcy ks. prał. Dominika Ściskały oraz zmarłych sióstr, prosiły o świętość życia dla Zmartwychwstanek, o nowe, paschalne powołania do  Zgromadzenia oraz polecały intencje wiernych, ich rodzin oraz naszej Ojczyzny.

Słowami sł. Bożej Jadwigi Borzęckiej CR – swej współzałożycielki – prosiły:

„Abyś Panie Jezu kierował dalej wszystkimi czynami swego niegodnego dziecka – Siostrami spod sztandaru Twego Zmartwychwstania, które chciałyby Cię kochać miłością płomienną”.

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał i żyje w nas!

– Siostry Zmartwychwstanki z Katerdy