„A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy” (Kol 3,15). Wielkanocne życzenia Biskupa Henryka Tomasika

939
Bp Henryk Tomasik. Wielkanoc. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Zmartwychwstały Jezus Chrystus przynosi nam pokójObdarowuje nowym życiem oraz ukazuje potęgę miłości ofiarnej, która staje się miłością zwycięską… Życzę Wam wszelkich łask od Zbawiciela, Bożego pokoju w sercu, zdrowia oraz dużo dobra od ludzi. Zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi, prowadzi  i uświęca.” – Wielkanocne życzenia złożył Biskup Henryk Tomasik.

Drodzy Siostry i Bracia

Prowadzeni przez liturgię Kościoła pochylamy się w tych dniach nad Tajemnicą Chrystusa Odkupiciela: „Zbliżają się dni Jego zbawczej Męki i chwalebnego Zmartwychwstania, dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego Odkupienia. …  Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania” (2. Prefacja o Męce Pańskiej).

Zmartwychwstały Jezus Chrystus przynosi nam pokój: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!” (J 20,19). Obdarowuje nowym życiem oraz ukazuje potęgę miłości ofiarnej, która staje się miłością zwycięską.

W atmosferze dziękczynienia składanego Panu Bogu za największy cud Chrystusa pragnę złożyć Wam, Drodzy Siostry i Bracia najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim pragnę złożyć wyrazy wdzięczności.

Epidemia wywołana przez koronawirusa jest wielką niespodzianką dla świata i każdego z nas. Ma ona wymiar medyczny, społeczny,  ekonomiczny oraz religijny. Stwarza wielkie problemy. Rodzi także wielkie dobro. Podziwiamy pracę służb medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, zespołów karetek pogotowia, pracowników przychodni, laboratoriów, diagnostyków, salowych, sprzątaczek, pracowników administracji szpitali i przychodni oraz wolontariuszy. Ważną pracę dla społeczeństwa podejmują służby zapewniające porządek i bezpieczeństwo, ekspedientki, piekarze, dostawcy, kurierzy, służby oczyszczania miasta, pracownicy wodociągów, kierowcy komunikacji zbiorowej, urzędnicy oraz reprezentanci wielu innych zawodów. W imieniu księży Diecezji Radomskiej pragnę złożyć wyrazy wielkiej wdzięczności wszystkim zatroskanym o zdrowie Polaków i ofiarnie służących naszemu społeczeństwu.

Życzę Wam, Drodzy Siostry i Bracia, wszelkich łask od Zbawiciela, Bożego pokoju w sercu, zdrowia oraz dużo dobra od ludzi. Zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi, prowadzi  i uświęca. Najświętsza Maryja Panna, Panna Wierna,  niech wyprasza dary nieba potrzebne do owocnego prowadzenia Ludu Bożego drogami  Ewangelii. „A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy” (Kol 3,15).

Błogosławionych Świąt  Zmartwychwstania Chrystusa.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski


https://www.facebook.com/plusradom/videos/892388317869012/