Śniadanie Wielkanocne w rodzinie. Błogosławieństwo potraw na stół wielkanocny

2551

Stół nakrywa się białym obrusem udekorowanym bukszpanem. Obok zastawy na stole może znaleźć się okolicznościowa dekoracja: baranek wielka­nocny z czerwoną chorągiewką, na której widnieje złoty krzyżyk. Baranek może być na „łące” z rzeżuchy lub z młodych pędów owsa. We flakonie mogą być ułożone bazie ze srebrnymi kotkami i pierwsze wiosenne kwiaty oraz gałązki zie­leni. Na środku stołu umieszcza się paschał rodzinny, baranka wielkanocnego oraz koszyczek ze święconymi pokarmami. Na osobnym talerzu powinny być jajka pokrojone na ćwiartki oraz posypane solą i pieprzem. Uczestnicy śniadania dzielą się nimi, składając sobie życzenia. Gospodarz domu powinien złożyć życzenia wszystkim, niezależnie od składanych indywidualnie. Na stół podaje się także niepoświęcone pokarmy, które zostały przygotowane do spożycia, np. różne sałatki, napoje, owoce itd.

Spożywanie pokarmów winna poprzedzić wspólna modlitwa o Boże bło­gosławieństwo dla rodziny. Modlitwę można poszerzyć o wezwanie w intencji Kościoła, o dary Ducha Świętego, o pokój na ziemi oraz w intencji cierpiących i samotnych.

Zapalając paschał rodzinny (lub świecę) umieszczony na stole, głowa rodziny podnosi go, mówiąc:

Ojciec: Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.

O: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uro­czyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość zagościły w naszych ser­cach. Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan rze­czywiście zmartwychwstał. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krew­nych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i prośmy:

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Matka odczytuje fragment Ewangelii wg św. Łukasza (Łk24,36-43)

Matka: Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza:

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Lecz oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

M: Oto Słowo Pańskie

W: Chwała Tobie Chryste

O: Niech ta woda święcona przypomni nam nasze zanurzenie chrzcielne w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Ojciec kropi wodą święconą wszystkich i składa życzenia wielkanocne, np. takie:

O: Wieść o zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i napełniła ich wielką radością. Niech radość ta będzie również naszym udziałem. Życzę nam wszyst­kim, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu, a pokój, który głosił całemu światu stale gościł w naszych sercach. Na znak wzajemnej życzliwości i miłości podzielmy się święconym jajkiem, symbolem życia, a naszą modlitwą ogarnijmy naszą rodzinę, zmarłych, naszych sąsiadów, naszą Parafię, Kościół Powszechny i cały świat: Ojcze nasz…

O: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam wieczność przez Twojego Jednorodzonego Syna, spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W: Amen

Następnie ojciec podaje każdemu kawałek święconego jajka, po czym wszyscy składają sobie życzenia i zasiadają do stołu i z radością spożywają potrawy. Jeżeli nie ma ojca czy matki, liturgię prowadzi ktoś z domowników.

Modlitwa po posiłku

O: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

W: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

O: Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które Chrystus nam wysłużył przez swoją śmierć i zmartwych­wstanie i w swoim miłosierdziu nam udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.


Wersja II: Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

O: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

W: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego:

I. Czytanie z 1 Tes 5, 16-18 (Zawsze się radujcie). 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

II. Ewangelia: Mt 6, 31 ab.32b-33 (Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?)

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

O: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

O: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

W: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

O: Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.