Adoracja na I niedzielę lipca 2018

1771
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń (na wystawienie Najświętszego Sakramentu): O, Krwi Najdroższa

WPROWADZENIE

Jezu! Na początku tej modlitwy chcę sobie uświadomić Twoją obecność. Ty patrzysz teraz na mnie, znasz moje myśli, wiesz, jakie jest moje serce, czego oczekuję i pragnę. Wiem, że tutaj jesteś, Żywy i Prawdziwy Bóg. Bardzo mnie kochasz i chcesz ze mną rozmawiać. Bardzo Cię potrzebuję, tu i teraz, bo wiem, że bez Ciebie nic nie znaczę. Proszę Cię, Duchu Święty, byś był obecny. Ty, który jesteś Duchem Jezusa, wiesz, jak bardzo Cię potrzebuję. Oddaję Ci całe swoje życie, a szczególnie tę modlitwę. Duchu Święty, jesteś Duchem Jedności Ojca i Syna. Ty jednoczysz Kościół, ludzi z Bogiem i sprawiasz, że jestem Dzieckiem Bożym. Powierzam Ci ten czas bycia i trwania przy Jezusie, moim Panu i Zbawicielu. Ożywiaj moją modlitwę i spraw, bym był otwarty i gotowy przyjąć Twoje natchnienia do pełnienia woli Ojca.

Pomyśl teraz przez chwilę, czego najbardziej potrzebujesz, o co chcesz prosić Jezusa, o czym chcesz z Nim porozmawiać.

Chwila ciszy

Wołajmy teraz wspólnie o Ducha Świętego, o Jego obecność:

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

Po miesiącu maju, w którym przy kapliczkach przydrożnych i w kościołach śpiewaliśmy dla Matki Najświętszej, i czerwcu, w którym oddawaliśmy cześć Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Kościół tradycyjnie w lipcu oddaje hołd Najdroższej Krwi Jezusowej. Lipcowe słońce, które góruje wysoko nad horyzontem, dopełnia dzieła zasiewu i wzrostu nasion. Wtedy uświadamiamy sobie wielkość tajemnicy stworzenia, ale też i taką samą wielkość tajemnicy Odkupienia przez Krew Jezusową.

Lipiec to także czas wypoczynku wakacyjnego, kiedy czasem jakby trudniej przychodzi modlitwa, a łatwiej wchodzą do serca różne osłabienia życia duchowego. Dlatego właśnie wzywamy mocy Krwi Pana, obficie za nas wylanej w słońcu Drogi Krzyżowej, a potem w ciemnościach godziny śmierci Jezusa.

Tradycja mówi, że Maryja, po złożeniu do grobu ciała Syna, wróciła Drogą Krzyża i zbierała Krew Pańską jak najcenniejszą relikwię, cenę życia grzesznika, cenę mojego i twojego życia.
W lipcowym słońcu 1917 r. Maryja nauczyła dzieci znanej nam modlitwy, powtarzanej w różańcu: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Powierzmy dzisiaj Jezusowi, mocą Jego zbawczej Krwi, przez ręce Pani Fatimskiej, wszystkich planujących i przeżywających urlopy oraz wypoczynek wakacyjny. Niech na swoich ścieżkach odnajdą ślady Bożej obecności! Niech piękno świata stworzonego będzie dla nich okazją do zbliżenia się do Piękna Tego, który go stworzył! Prośmy, aby dzieci i młodzież pamiętały o codziennej modlitwie i udziale w niedzielnej Mszy św. podczas wakacji. Polecajmy rodziców, wychowawców i katechetów, by czas wakacyjnych kolonii, rekolekcji i wyjazdów był dla nich okazją do świadczenia o Bogu oraz do pogłębienia więzi ze swoimi dziećmi i wychowankami.

MODLITWA WAKACYJNA

Boże – Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w drodze do Twojego domu spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata. A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i rodzinnego domu, Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także i nas, swoje sługi, bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obrońcą, abyśmy za Twoim przewodnictwem pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem (okadzenie)

MODLITWA

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

PIEŚŃ: Gdy idziemy poprzez świat chwalmy Boga

Opr. Ks. Sylwester Podgórski