BRZÓZA – Parafia pw. św. Bartłomieja

9450
Kościół pw. św. Bartłomieja w Brzózie. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. dr Sławomir Molendowski (jun.)
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Bartosz Janik, neoprezbiter

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 16.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30
  • 16.00 (październik–kwiecień);
  • 17.00 (maj–wrzesień)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Adamów, Brzóza, Brzóza Mazury, Działki Brzózkie, Maciejowice, Sewerynów, Stanisławów, Ursynów, Wólka Brzózka.
 • Odpusty:
  • św. Bartłomieja (24 sierpnia),
  • MB Różańcowej (7 października)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 7 października
 • Historia:

Parafia Brzóza powstała w okresie między 1470 a 1529 r. Pierwotny drewniany kościół pochodzący z przełomu XV/XVI w. został zniszczony w 1656 r. przez Szwedów. Kolejny został wybudowany w 1660 r. z drewna z lasów królewskich staraniem ks. Grzegorza Rojka. W 1773 r. świątynię rozbudowano staraniem ks. Jakuba Górskiego. Poświęcenia dokonał 24 V 1781 r. biskup inflancki Józef Kossakowski. Kościół spłonął 6 X 1845 r. w ogromnym pożarze Brzózy. Do 1855 r. liturgię sprawowano w ocalonym murowanym skarbcu, do którego dobudowano murowaną szopę. Obecny kościół powstał z fundacji Adama i Zofii ze Starzeńskich Ożarowskich i został zbudowany wg projektu arch. Ignacego Leopolda Essmanowskiego w latach 1854–1856 staraniem ks. Ignacego Millera. W 1866 r. bp Michał Józef Juszyński dedykował kościół. W czasie II wojny światowej świątynia została znacznie zniszczona i ograbiona. W tym czasie, przez kilkanaście miesięcy na przełomie lat 1944/45, ludność została wysiedlona z Brzózy. Administrator parafii zamieszkał w Cecylówce i tam sprawował nabożeństwa. Ten stan trwał do chwili rozminowania Brzózy i powrotu ludności. Kościół w Brzózie odbudowano w latach 1944/45–48. Jest to obiekt murowany z cegły, tynkowany, malowany, neogotycki, jednonawowy, halowy.


MAPA: