20. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej w Skrzyńsku

2115
koronacja Obrazu MB Staroskrzyńskiej. Kard. Józef Glemp i bp Edward Materski. Foto: http://sanktuariumskrzynsko.pl

List z okazji 20. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej w Skrzyńsku

„Maryjo Staroskrzyńska, bądź pozdrowiona!”

Te słowa kierowali do Matki Bożej uczestnicy wielkiej koronacji słynącego łaskami Obrazu Maryi i Dzieciątka Jezus w Skrzyńsku. Były one umieszczone nad ołtarzem koronacyjnym. W dniu 6 września 1998 roku koronacji papieskimi koronami dokonał Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, w obecności wielu biskupów, kapłanów i stutysięcznej rzeszy wiernych uczestniczących w tej uroczystości. Był to wspaniały hołd złożony Najświętszej Maryi Pannie.

Skrzyńsko należy do najstarszych w Polsce miejsc naznaczonych łaskami Matki Bożej i kultu maryjnego. W XII wieku Piotr Włostowic – Dunin, znany z troski o budowę kościołów w Polsce i przestrzeganie ładu moralnego wśród ówczesnych elit, został okrutnie okaleczony, pozbawiono go wzroku i mowy. Była to zemsta za upominanie błądzących. Kiedy modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej otrzymał łaskę uzdrowienia. Obraz ten przekazał później do ufundowanego przez siebie, w 1132 roku kościoła, w Skrzyńsku. Wspominają to kronikarze. Jan Długosz pisze: „W cudowny sposób Pan Bóg powrócił utracone członki Duninowi. Kronikarz Bielski stwierdza: „Stało się to, kiedy nieszczęśliwy modlił się przed ulubionym obrazem”. Ksiądz Jaroszewicz w książce „Matka Świętych – Polska” pisze, że obraz zawsze uważany był za cudowny, a uzdrowionego Piotra Dunina nazywano Oczkiem Panny Maryi.

Ks. Władysław Nater, diecezjalny referent sanktuariów w Sandomierzu stwierdza, że kult maryjny w Skrzyńsku był bardzo żywy przed najazdem Szwedów na Polskę. Uważa to sanktuarium za najstarsze, gdyż sięga XII wieku, w diecezji sandomierskiej.

Tradycje i kult Matki Bożej zachowały się do naszych czasów. Wielki rozkwit kultu Matki Bożej Staroskrzyńskiej przypada na okres od XVII do XX wieku. Kult Matki Bożej potwierdzali pielgrzymi i składne przez nich bogate wota, jako dowody miłości za otrzymywane cudowne łaski. Już w osiemnastym wieku była podejmowana myśl i staranie o uznanie przez Kościół cudownego charakteru Staroskrzyńskiej Madonny.

W trudnych latach zaboru rosyjskiego wierni starali się posiadać wizerunek Matki Bożej Staroskrzyńskiej w swoich domach. Za zgodą cenzury carskiej wykonana została kopia obrazu w 1893 roku Do dziś można spotkać te obrazy w wielu domach. Do Skrzyńska przybywali liczni pielgrzymi. W zapisach ks. biskupa Kubickiego z 1922 roku czytamy; na odpusty do Skrzyńska przybywało jednorazowo około trzydzieści tysięcy ludzi.

Szczególnym darem, niespotykanym, był testamentalny zapis pobożnej Wiktorii Szydłowskiej z 1830 roku, powołujący orkiestrę dla Matki Bożej. Orkiestra grała codziennie przez 20 minut na chwałę Maryi i przetrwała do czasu drugiej wojny światowej.

Dzięki aktywnej trosce Księdza Biskupa Edwarda Materskiego, pierwszego biskupa powstałej Diecezji Radomskiej oraz kustosza sanktuarium w Skrzyńsku, dokonał się akt koronacji wizerunku Matki Bożej w Skrzyńsku.

Na początku 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził zgodę na koronację Matki Bożej wydając specjalną bullę opatrzoną pieczęcią Rybaka, w której czytamy: Troszcząc się o dobro duchowe wszystkich wiernych, chcemy rozszerzać cześć Najświętszej Maryi Panny, która w sposób wyjątkowy i jedyny daje przykład tak dziewictwa jak i macierzyństwa. Skoro więc czcigodny brat Edward Materski, Biskup Radomski, poprosił, by mógł nałożyć drogocenną koronę na obraz Dziewicy i Dzieciątka Jezus, która pobożnie czczona jest w Sanktuarium kościoła parafialnego w miejscowości Skrzyńsko, diecezji radomskiej, chętnie przychyliliśmy się do tej prośby…. Ufamy zarazem, że tego rodzaju uroczystość sprawi, iż wszyscy, którzy czczą ten obraz, jeszcze bardziej zostaną pobudzeni do oddawania czci Matce Bożej.

Poprzez koronację, przed dwudziestu laty, okazaliśmy naszą miłość do Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Przez nałożenie koron, autorytetem Kościoła Świętego, uznaliśmy Ją za naszą Królową. Był to akt wdzięczności Kościoła wobec Maryi za osiem wieków Jej obecności w Staroskrzyńskim Wizerunku, za Jej opiekę i otrzymywane liczne łaski. Po koronacji są nowe znaki dawane przez Matkę Bożą. Do sanktuarium wpływają świadectwa i podziękowania składane c Maryi za uzdrowienia z nieuleczalnych chorób, za ocalenia życia podczas wypadków, obdarzenie łaską ojcostwa i macierzyństwa w sytuacjach, gdy medycyna była bezradna oraz za odzyskanie wiary. Trudnym przeżyciem dla czcicieli Matki Bożej Staroskrzyńskiej był zamach na Jej obraz i rabunek w trzecim roku po koronacji. Do dziś nie wiemy do końca jakie były zamysły sprawców. Nieobecność Obrazu spowodowałaby zniszczenie kultu Matki Bożej w Skrzyńsku. Obraz po kilku dniach dostał odnaleziony przez Policję i przekazany na miejsce, gdzie jest od wieków czczony. Szybkie odnalezienie Wizerunku Maryi wielu ludzi odczytało jako kolejny, znak potwierdzający wolę Jej obecności w tym miejscu. Od czasu odnalezienia Obrazu Matka Boża Staroskrzyńska jest Patronką Policjantów Podczas rekoronacji Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski ogłosił, że Maryja Staroskrzyńska będzie czczona drugim tytułem jako Matka Pięknej Miłości.

Słowa Św. Jana Pawła II wyrażone w bulli koronacyjnej: Ufamy, że tego rodzaju uroczystość sprawi, że wszyscy którzy czczą ten obraz jeszcze bardziej zostaną pobudzeni do oddawani czci Matce Bożej, są dla nas przesłaniem na przyszłość, aby czynić wszystko, co Jej Boży Syn nam mówi.

W dniu 8 września 2018 roku będziemy przeżywali w Skrzyńsku 20. rocznicę koronacji Obrazu. Najważniejszym momentem jubileuszu będzie koncelebrowana Msza Święta o godz. 11.30. Włączmy się we wspólne świętowanie jubileuszu koronacji w Skrzyńsku. W dwadzieścia lat po koronacji odnowimy naszą cześć i miłość do Matki Bożej wobec Jej świętego wizerunku w Skrzyńsku, w naszej Radomskiej Diecezji.

Uroczystość jubileuszowa połączona będzie z modlitwą za Ojczyznę z racji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie odsłonięty pomnik Orła Białego.

Prosimy Matkę Bożą o opiekę nad nami:

Maryjo Staroskrzyńska , obecna tu od wieków bądź pozdrowiona. Uczyń mnie radością Kościoła. Strzeż tego co Boże i Polskie w Ojczyźnie. Opiekuj się moja rodziną. Umacniaj w wierze świętej. Młodych prowadź do Jezusa. Oświecaj i ratuj grzeszników. Pomagaj w pracy i nauce. Proszę Cię, kochana Matko Staroskrzyńska.


Do duszpasterskiego wykorzystania