Adoracja na I niedzielę maja 2019 r.

604
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Dziękujemy Ci Panie Jezu, że możemy tu być i klęczeć przed Tobą. Wierzymy, że jesteś obecny z nami w Najświętszym Sakramencie. Bądź uwielbiony za Twoją obecność pośród nas.

Każdy z nas, przybył tu z bagażem przeróżnych doświadczeń, by spotkać się z idealnym Przyjacielem – Bogiem, Przyjacielem. Przygotujmy się do tego, aby z Nim porozmawiać. Nie lękaj się otworzyć serca Jezusowi. Szukaj spokoju… Kiedy stajesz przed Bogiem wszystko inne przestaje być ważne… On czeka… Bóg jest w tobie. Jest obecny w twoim sercu. Szukaj Go. Jesteś świątynią Boga… Wyznaj Mu, wszystko to co cię trapi, nasze smutki i radości, porażki i zaniedbania… Rozmawiaj z Bogiem…

 • Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga żywego:
  • Który ofiarował się za nas na krzyżu,
  • Który zostawił nam w tym Sakramencie pamiątkę swej męki, który stał się dla nas chlebem na życie wieczne,
  • Który trwa w nas, a my w Nim, który chce nas prowadzić do życia wiecznego,
  • Który przebywa tu z nami – nim przyjdzie na Sąd, który pozwala nam przebywać z Nim razem,
  • Którego oczy patrzą na mnie z miłością, który zna mnie od początku stworzenia,
  • Który ukochał mnie miłością odwieczną, który wie wszystko o mojej nędzy,
  • Który zna wszystkie moje grzechy, który daje mi moc ku dobru,
  • Który kocha moich bliskich bardziej niż ja ich kocham, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi

Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie, bądź uwielbiony.

Jezu, nasza nadziejo, nawet słabi i pozbawieni prawie wszystkiego, chcielibyśmy rozumieć, że nas kochasz. I zawsze oświecasz drogę, która prowadzi do Ciebie.

Boże współczującej miłości, dzięki Ewangelii przeczuwamy, że kochasz nas aż do głębi naszej ukrytej samotności. Szczęśliwy ten, kto z ufnym sercem zdaje się na Ciebie!

Jezu, radości naszych serc, Ty zsyłasz na nas Ducha. On przychodzi ożywić w nas zaufanie. Dzięki niemu rozumiemy, że proste pragnienie Boga przywraca życie duszy.

Jezu, jesteś naszym pokojem, to Ty wzywasz nas, byśmy przez całe życie szli za Tobą. Z pokorną ufnością rozumiemy też, że zachęcasz, byśmy przyjmowali Cię zawsze i wciąż od nowa.

Boże miłosierdzia, spraw, byśmy umieli czekać na Ciebie w modlitwie, i pozwolili, by Twoje pełne miłości spojrzenie ogarniało każdego z nas.

Boże, Ty nas kochasz, jeśli nawet nasza modlitwa jest uboga, z ufnością szukamy Ciebie, a Twoja miłość toruje sobie drogę przez nasze wahania, a nawet przez nasze wątpliwości.

Duchu Święty, ucz nas wprowadzać pokój tam, gdzie wybuchają spory, i spraw, by w naszym życiu dostrzegalny był blask, współczującej miłości Boga. Tak, ucz nas kochać i mówić to swoim życiem.

Duchu Święty, Pocieszycielu, przemień swoim tchnieniem niepokoje, które oddalają nas od Ciebie. I spraw, byśmy w głębi nas samych odnaleźli źródła zaufania, które tam złożyłeś.

Duchu Święty, jesteś w nas stale obecny, prowadzisz nas i dlatego możemy z miłości oddać swoje życie. I chociaż czasem zapominamy o Tobie, zsyłasz nam radość.

Panie Jezu, dzisiaj w Słowie Bożym mówisz do nas: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Daj mi łaskę i odwagę, abym w każdej sytuacji mojego życia trwał przy Tobie. Abym miał siłę i wolę opowiadać się po Twojej stronie. Daj mi miłość, abym ona naznaczała moje relacje do Ciebie i do bliźniego. Bądź uwielbiony Panie Jezu w tym Najświętszym Sakramencie.

Opracował: ks. Łukasz Bociek