Diecezjalne Dni Młodych 2019 – List Biskupa Radomskiego do Księży

1295
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Myśląc o Bożym teraz młodych, zapraszamy ludzi młodych z całej Diecezji na wielkie święto młodości, którym staną się Diecezjalne Dni Młodych, trwające w dniach 14-16 czerwca br. – napisał w Liście do Księży bp Henryk Tomasik. Poniżej – pełny tekst listu.

Diecezjalne Dni Młodych 2019
List Biskupa Radomskiego do Księży

Czcigodni Bracia w kapłaństwie!

Ojciec Święty Franciszek rozpoczynając posynodalną Adhortację Apostolską skierowaną do młodych i całego Ludu Bożego, napisał: Chrystus żyje. (…) On żyje i chce, abyś żył! [CV 1]. Świadomość obecności Chrystusa, który pragnie żyć w nas i przez nas jest początkiem wspaniałej przygody, jaką jest wiara – ten piękny dar Ducha Świętego, jaki otrzymaliśmy i jakim zobowiązani jesteśmy dzielić się z innymi osobami.

Jeszcze wiele serc nie doświadczyło tego piękna wiary. Wiele młodych serc nie dokonało jeszcze odważnego wyboru pójścia za Chrystusem, który jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. [CV 1].

Za nami Światowe Dni Młodzieży w Panamie, podczas których stanowiliśmy mocną reprezentację, a wcześniej ważne wydarzenia w Radomskim Kościele, które dokonały się w 2018 roku. Były one wyrazem troski o młodych: Zimowy Apel Młodych, który zgromadził ponad 2000 młodych, wrześniowy Apel Młodych, który już po raz IX zgromadził ponad 5000 młodych. Powołanie Rady Młodzieżowej Diecezji Radomskiej, Centrów Duszpasterstwa Młodzieży wraz z ich Duszpasterzami. A potem 3 października i nasze kapłańskie czuwanie w intencji młodzieży i Synodu o młodych, który rozpoczynał się w Rzymie oraz to cudowne zjednoczenie w modlitwie wszystkich parafii naszej Diecezji w dniach 4-27 października, których pięknych finałem były Apele Młodych w Centrach. Uczestniczyło w nich niemal 10 000 osób. Było to piękne świadectwo wiary i piękny wyraz naszej kapłańskiej troski pasterskiej o ludzi młodych, którzy ciągle czekają na nasz kapłański zapał i entuzjazm.

Chciałbym Wam, Drodzy Księża, serdecznie podziękować i pogratulować zarazem wszystkich inicjatyw, Waszego zaangażowania i miłości do młodych i zarazem chciałbym Was zaprosić do ciągłej troski o ludzi młodych, szczególnie tych, którzy oddalili się od Kościoła. Nasza praca, nasze duszpasterstwo musi prowadzić ludzi młodych do przekonania, że Chrystus wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem [CV 1].

Podczas Mszy św. kończącej Światowe Dni Młodzieży w Panamie Ojciec Święty wołał do młodych, że młodzi nie są przyszłością, ale Bożym teraz (Homilia papieża Franciszka podczas Mszy św. Posłania na Campo San Juan Pablo II – Metro Park na zakończenie 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie – 27 stycznia 2019).

Myśląc o Bożym teraz młodych, zapraszamy ludzi młodych z całej Diecezji na wielkie święto młodości, którym staną się Diecezjalne Dni Młodych, trwające w dniach 14-16 czerwca br.

Organizacją Diecezjalnych Dni Młodych zajmuje się Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży, które wraz z Radą Młodzieżową Diecezji Radomskiej oraz z wszystkimi Ruchami i Stowarzyszeniami gromadzącymi ludzi młodych, przygotują to spotkanie.

Miejscem spotkania będzie Muzeum Wsi Radomskiej, które również jest Współorganizatorem wydarzenia. Mamy piękny przykład współpracy z Muzeum przy okazji Dni w Diecezji i spotkania Posmakuj Polski. Również ze względów logistycznych i ze względów bezpieczeństwa wybraliśmy tę lokalizację, także biorąc pod uwagę dogodny dojazd do Stolicy Diecezji.

Organizowane po raz pierwszy w naszej Diecezji Diecezjalne Dni Młodych będą częścią obchodów XXXIV Światowego Dnia Młodzieży i będą przeżywane pod hasłem zaproponowanym przez Papieża Franciszka: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38).

Program Dni Młodych zawiera spotkania modlitewne, konferencje, świadectwa, wieczorne spotkania w kościele, warsztaty i zajęcia rekreacyjne. Nasz wspólny czas ubogacą występy zespołów muzycznych. Wystąpią: Łukasz Wieczny Wieczorek, Jak Najbardziej, Good God, Full Power Spirit.

Uczestnicy Dni Młodych będą mogli wziąć udział w 19. warsztatach tematycznych, m.in.: filmowych, fotograficznych, gier i zabaw rekreacyjnych, kulinarnych, liturgicznych, medycznych, muzycznych, perkusyjnych, tanecznych, wokalnych, wolontariatu, teatralnych, motywacyjno – profilaktycznych. Podczas trzydniowego spotkania będą także realizowane projekty: „Znajdź pomysł na siebie”, kurs pierwszej pomocy oraz kurs samoobrony oraz wiele innych wydarzeń, na które złożą się m.in.: pokaz filmowy, przedstawienie teatralne, gra miejska – rywalizacja grup oraz spotkania z ciekawymi gośćmi.

W przepięknym drewnianym kościele pw. św. Doroty nieprzerwanie będzie można adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Centralnym zaś punktem każdego dnia będzie Eucharystia i Uwielbienie.

Diecezjalne Dni Młodych zakończą się w niedzielne w południe Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra. A po Mszy św. rozpocznie się Festyn Rodzinny, na który zapraszamy przede wszystkim rodziców i rodziny młodych, którzy będą uczestniczyli w Dniach Młodych oraz wszystkich diecezjan.

Rodzinne spotkania, atrakcje dla dzieci, wspólne biesiadowanie oraz koncert Arki Noego, to wszystko będzie pięknym świętowaniem Dnia Pańskiego.

Już dziś pragnę podziękować Samorządom, Służbom, Stowarzyszeniom i Kołom Gospodyń Wiejskich za zaangażowanie i troskę o młodych. W prace organizacyjne zaangażowały się już samorządy: Miasta Radomia, Zwolenia, Gozdu, Skaryszewa, Mirowa, Wierzbicy, Kowali, Potworowa, Przysuchy, Sławna (wyraziły chęć współpracy i pomocy finansowej).

Do udziału w Diecezjalnych Dniach Młodych zapraszam młodzież całej Diecezji: uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów, służbę liturgiczną, młodzież zrzeszoną w KSM, Ruchu Światło-Życie, członków scholi i zespołów muzycznych oraz innych młodzieżowych grup parafialnych. Szczególne zaproszenie kieruję do młodzieży, która w tym roku przyjęła lub przyjmie sakrament bierzmowania. Udział w spotkaniu potwierdziła również młodzież z Włoch (Genua) i Węgier (Seged). Serdecznie zapraszam do udziału w Dniach Młodych księży, siostry zakonne, katechetów i opiekunów świeckich z grupami młodzieży.

W najbliższym czasie takie zaproszenie zostanie skierowane za pośrednictwem Księży do wszystkich młodych oraz do dyrektorów szkół. Także w najbliższym czasie za pośrednictwem Duszpasterzy Centrów i ich przedstawicieli w Radzie Młodzieżowej roześlemy ankietę dotyczącą duszpasterstwa młodzieży i służby liturgicznej w parafii. Posłuży nam ona do opracowania stanu duszpasterstwa młodzieży w naszej Diecezji podczas II Diecezjalnego Forum Młodzieży, które odbędzie się 14 września br. w Starachowicach.

Drodzy Bracia Kapłani

Niech to piękne święto będzie doskonałą okazją do okazania naszej troski o młode pokolenie o jego „dziś” i o jego „jutro”.

Pragnę zakończyć również słowami Papieża Franciszka: Kiedy musimy pomóc drugiemu rozpoznać ścieżkę jego życia, pierwszą powinnością jest słuchanie go.

Życzę wszystkim odwagi w słuchaniu Boga i ludzi, szczególnie tych młodych.

Z pasterskim błogosławieństwem

Biskup Henryk Tomasik
Biskup Radomski