Adoracja na I niedzielę października 2019

1612
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Panie Jezu przychodzimy oddać cześć Twojemu Najświętszemu Majestatowi ukrytemu w odrobinie delikatnego chleba. Z miłością patrzysz na nas – Twoje nieporadne dzieci. Spoglądasz na nasze serca, które potrzebują Twojej miłości; na nasze ręce, utrudzone pracą; na dusze, które wciąż potrzebują Twojego błogosławieństwa i rozgrzeszenia.  Wspomagaj nas, abyśmy mogli Cię uwielbiać, modlić się do Ciebie i kochać Cię tak, jak Ty sam nas ukochałeś i uczyłeś nas dzielić się sercem – jak chlebem, każdego dnia.

Pieśń: O Krwi i Wodo

Panie Jezu, ukryty w Hostii Białej!

W miesiącu październiku dajesz nam łaskę wspólnego przeżywania Twojego życia i Ewangelii w modlitwie różańcowej. W czasie tych 31 dni będziemy rozważać całe życie Twoje i Twojej Matki, Maryi.

Panie! Sam powiedziałeś: „Czuwajcie i módlcie się…” (Mt 26, 41). Pragniemy spełniać Twoją wolę i przez cały ten miesiąc trwać na modlitwie różańcowej. Daj nam cicho i pokornie wnikać myślą w Twoje zbawcze tajemnice, gdy palce będą przesuwać paciorki różańca.

Będziemy po każdym wezwaniu powtarzać:

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W tajemnicach radosnych daj nam towarzyszyć Matce twojej, kiedy pełna miłości przyjęła godność stania się Matką Boga człowieka.  Dziękujemy za to, że zechciałeś urodzić się między nami z miłości do wszystkich ludzi…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W tajemnicach światła niech nasze serca wyrażają wdzięczność za ustanowienie Eucharystii. Dziękujemy, że przez nią czynisz nas jedną rodziną Twoich dzieci…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W bolesnych tajemnicach chcemy podążać z Tobą przez ból męki i śmierci Twojej. Użycz nam czasu na szczerą pokutę i nawrócenie…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W chwalebnych tajemnicach obdarzaj nas mocą do głoszenia radosnej prawdy, która płynie ze Zmartwychwstania. Uczyń nas prawdziwymi świadkami Miłości, która daje siłę do powstania z grobu naszych grzechów…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

Pieśń: Upadnij na kolana

Panie Jezu, to nadzwyczajny miesiąc misyjny w całym Kościele. Ty po swoim zmartwychwstaniu powierzyłeś swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, by wszystkie narody mogły się spotkać ze zbawczą twoją miłością i miłosierdziem.

Panie Jezu, rozpoczął się kolejny rok akademicki. Błogosław studentom na trudnej drodze zdobywania wiedzy i jeszcze trudniejszej – zdobywania mądrości. Polecamy Ci wykładowców i wszystkich pracowników akademickich uczelni. Niech zawsze pamiętają, że wiedza jest wartościowa o tyle, o ile prowadzi do poznania i ukochania Ciebie.

Panie Jezu, w tym miesiącu polecamy Ci także szczególnie naszą Ojczyznę, wszystkich Rodaków. Będziemy bowiem decydować o naszych losach, o naszej przyszłości. Panie, umocnij w nas poczucie odpowiedzialności i wierności, umocnij mądrość, byśmy dokonali właściwego wyboru, zgodnego z twoją wolą, z Ewangelią, a tym samym dobrem naszej Ojczyzny i każdego z nas. Panie, niech każdy z nas będzie świadomy, że ten wybór to także opowiedzenie się za Tobą, za szacunkiem wobec tego co święte, bądź przeciwko Tobie.

Bądź przy nas w każdym dniu, w którym zmagamy się z codziennymi przeciwnościami i naszymi wadami; dodawaj nam odwagi i wytrwałości, byśmy zawsze chcieli iść tam, gdzie nas posyłasz głosić Ewangelię radości, miłości i pokoju Bożego. Amen.