Adoracja na I niedzielę stycznia 2020

1411
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik
  • Pieśń „Przed tak wielkim sakramentem”.
  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
  • Pieśń: „O, mój Jezu w Hostii skryty”

Panie Jezu, obecny w tym Najświętszym Sakramencie, przychodzimy dziś do Ciebie prosząc Cię o to, byś był światłem każdego dnia naszej ziemskiej egzystencji. Ty, przyszedłeś na ten świat, aby oświetlić wszelkie mroki naszego życia. Twoje światło i świadomość Twej obecności przywraca nas do życia.

W Tobie Jezu, Słowie Wcielonym, nasze życie nabiera nowego sensu. Stałeś się pełnym darem i wzorem dla nas. Patrząc na Ciebie,  na Twoje ramiona rozciągnięte na Drzewie Zbawienia, każdego dnia uczymy się, jak mamy czynić swoje życie ofiarą dla innych. Twój krzyż umożliwił zrozumienie wielu słów wypowiedzianych przez Ciebie. Daj łaskę otwartości naszych serc na Twoje święte Słowo, abyśmy przyjmowali Twoje orędzie zbawienia.  Spraw, abyśmy zapragnęli świadczyć o Tobie jako światłości świata.            Św. Jan w dzisiejszej Ewangelii wskazuje na Ciebie, Jezu, jako odwieczne Słowo posłane przez Boga Ojca, które przyszło na ten świat, aby ukazać nam Jego prawdziwe oblicze. Św. Jan w wersetach Prologu, podkreśla Twój boski autorytet, odwieczne istnienie i prawdę, że przez Ciebie wszystko zaistniało. Panie Jezu, przychodząc na ten świat usunąłeś wszelką barierę, która istniała po grzechu pierworodnym pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. Dzięki Twojemu przyjściu możemy na nowo być bliżej naszego Ojca. W Tobie, Jezu, stajemy się na nowo przybranymi dziećmi Boga. Ty przywróciłeś nam utracone synostwo. Odtąd nie musimy się już lękać. Dzięki Tobie, Jezu, możemy żyć w wolności i radości dzieci Bożych. Wobec Twojego przyjścia na ten świat, nie możemy przejść obojętnie, a współczesny człowiek mając fałszywy obraz Boga, zajmuje dwie postawy. Jedną z nich jest strach przed Bogiem, który jest surowy i każe za życie niezgodne z postawą chrześcijańską. Drugą, jakże skrajną postawą, jest lekceważenie Boga. Ty, Jezu, poprzez swoje przyjście ukazałeś nam prawdziwe oblicze Boga, który jest Miłością. Wpatrując się w Ciebie, stajemy się nowym stworzeniem, bo Ty nas wyzwalasz z niewoli kłamstwa, grzechu i strachu. 

  • Pieśń: „Ukaż mi Panie Swą twarz”
  • Błogosławieństwo.
  • Pieśń „Chwała i dziękczynienie”.

Opracował  ks. Dominik Borowski