Adoracja na Uroczystość Najświętszej Trójcy

914
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Bóg tak umiłował świat, że zechciał nam objawić tajemnicę swojego wewnętrznego życia. Syn ukazał nam Ojca i razem posyłają do nas Ducha Świętego.

Wielbimy Cię Boże w Trójcy Jedyny, gdy z wiarą czynimy znak krzyża, rozpoczynając czy kończąc modlitwę. Uwielbiamy Cię, gdy wychodząc z Eucharystii, stajemy się świadkami miłości Boga, która w nas jest; kiedy łączymy, a nie dzielimy; kiedy przebaczamy, zasiewamy miłość, a nie ziejemy nienawiścią czy stajemy się pokazowo pobożni.

W liturgii nastąpił ponownie Okres Zwykły. Słowa te mają niezwykły wydźwięk, w konfrontacji z rzeczywistością, która nas otacza. Tak bardzo nam potrzeba tej zwykłości, normalności, która w dobie pandemii została zachwiana. W kościołach oraz w zaciszu naszych domów zanosiliśmy błagania o ustanie chorób, zdrowie i bezpieczeństwo nas i naszych bliskich. Prosimy Cię, Boże by strach, który zrodził się w sercach wielu nie stał się codziennością. Panie, Ty nie pozostajesz bierny wobec naszych potrzeb, wobec naszej słabości. Wskazuj nam nieustannie miłość, która pokonuje lęk i grzech.

W tym miesiącu wpatrujemy się szczególnie w Serce Jezusa. Z tego Serca wypłynęły zdroje łask i miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca w mocy Ducha Świętego, które zstąpiły na Kościół Święty, a tym samym na każdą i każdego z nas. Nie pozwól Panie nam w tym „zwykłym” czasie przejść obojętnie wobec tej prawdy. Wzywaj nas do coraz głębszego rozumienia Bożej miłości, do otwarcia się na nią i wypełniania jej w swoim życiu.

Prosząc w pokorze będziemy powtarzać: Boże napełniaj miłością nasze serca

  • Abyśmy mężnie wyznawali wiarę…
  • Abyśmy szukali Twojej woli w naszym życiu…
  • Abyśmy wyzwoli nasze serca z lęku…
  • Abyśmy okazywali miłosierdzie bliźnim…
  • Abyśmy wybierali drogę pojednania…
  • Abyśmy na końcu naszej ziemskiej pielgrzymki osiągnęli chwałę nieba…
  • Abyśmy prowadzili się wzajemnie do zbawienia…

Niech znak Krzyża, który uczynimy w imię Trójcy Najświętszej podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem stanie się pieczęcią i potwierdzeniem naszego wyboru Miłości Bożej. Amen

Opr. Ks. Rafał Mierzejewski