ODRZYWÓŁ – Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej

9303
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:

 • Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole
  • ul. Warszawska 26
  • 26-425 Odrzywół
  • woj. mazowieckie
 • T: +48 48 671 60 15
 • E: #
 • W: #

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. mgr Adam Wawrzyniec Łukiewicz
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Wojciech Wojtyniak

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.30;
  • 10.30;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 8.30;
  • 16.00
 • Dni powszednie:
  • 6.30;
  • 7.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Ceteń, Emilianów, Janówek, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Lipiny, Nowy Świat, Odrzywół, Ossa, Prosna, Różanna, Stanisławów, Wandzinów, Wysokin, Żdżarki.
 • Odpusty:
  • św. Jadwigi (16 października),
  • św. Stanisława (8 maja)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • I Niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek oraz wtorek po tej niedzieli
 • Kościoły filialne:
  • św. Stanisława Kostki w Lipinach,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 14.30
  • św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ossie,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 13.00
 • Historia:

Odrzywół był gniazdem rodu Nałęczów Odrzywolskich. Dobrogost Czarny z Odrzywołu, starosta radomski, zbudował w 1409 r. most łyżwowy do przeprawy przez Wisłę pod Czerwińskiem wojsk polskich przed bitwą grunwaldzką. Otrzymał on od króla Władysława Jagiełły w 1418 r. przywilej założenia miasta na gruntach wsi Wysokin (pierwotna nazwa miasta) na prawie niemieckim. Król Zygmunt August zezwolił w 1553 r. na zmianę nazwy na Odrzywół. Najazd szwedzki zniszczył miasto. W 1867 r. utraciło ono prawa miejskie. Pierwotny kościół pochodził z XIV w. Na przełomie XVI i XVII w. został zamieniony na zbór kalwiński. Obecna świątynia pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Stanisława bp., wg projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego i Jarosława Wojciechowskiego z Warszawy, została wzniesiona w latach 1898–1907 staraniem ks. Antoniego Aksamitowskiego, ks. Jana Kołdy i ks. Jana Wolskiego. Kościół uległ uszkodzeniu podczas I wojny światowej, następnie został odnowiony staraniem ks. Bolesława Raczkowskiego. Dedykacji świątyni dokonał bp Paweł Kubicki 25 IX 1923 r. W 1966 r. kościół restaurowano staraniem ks. Jerzego Kotyry. W 2007 r. przebudowano prezbiterium staraniem ks. Adama Łukiewicza. Kościół jest w stylu neogotyckim, jest budowlą trójnawową, halową, zbudowaną z czerwonej cegły.


MAPA DOJAZDU: