Adresy ws. beatyfikacji Sł. B. Bpa Piotra Gołębiowskiego

953
Grób Bp. Piotra Gołębiowskiego w podziemiach bazyliki katedralnej w Sandomierzu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sprawie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego, jak również w celu złożenia świadectwa opisującego łaski udzielone za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego prosimy pisać na następujące adresy:

Adres diecezjalny:

Biuro Postulacji Sprawy Beatyfikacji i Kanonizacji
Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego

ul. Malczewskiego 1
PL 26-600 Radom


Adres Postulatora procesu beatyfikacyjnego w Rzymie:

Mons. Robert Gołębiowski

Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Vescovo Piotr Gołębiowski

Via Aurelia Antica 284
00165 Roma (IT)