Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski – Kalendarium

908
Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski (1902-1980)

10 czerwca 1902 – Urodził się w Jedlińsku Piotr Gołębiowski, syn Jana i Heleny z Piątków Gołębiowskich.

22 czerwca 1902 – Chrzest św. w kościele parafialnym w Jedlińsku. Dziecku nadano imiona Piotr – Paweł.

1910 – 1913 – Uczeń szkoły elementarnej w Jedlińsku.

1913 – 1919 – Uczeń progimnazjum w Radomiu.

[???] kwietnia 1919 – Bierzmowanie z rąk J. E. Ks. Bpa P. Kubickiego.

29 sierpnia 1919 – Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

14 października 1923 – Święcenia subdiakonatu z rąk J. E. Ks. Bpa Pawła Kubickiego.

1923-1928 – Studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

17 sierpnia 1924 – Święcenia diakonatu w katedrze sandomierskiej z rąk J. E. Ks. Bpa Pawła Kubickiego.

12 października 1924 – Święcenia kapłańskie w katedrze sandomierskiej z rąk J. E. Ks. Bpa Pawła Kubickiego.

1928-1929 – Wikariusz w katedrze i notariusz kurii diecezjalnej.

1929-1930 – Profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

1930-1941 – Ojciec Duchowny w Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

1930-1934 – Katecheta w Żeńskiej Szkole Rolniczej w Mokoszynie.

1941-1945 – Proboszcz parafii Baćkowice.

1945-1947 – Rektor kościoła Św. Trójcy w Radomiu.

1947-1951 – Proboszcz i dziekan w Koprzywnicy.

18 kwietnia 1947 – Odznaczony godnością kanonika honorowego Ka­pituły Katedralnej w Sandomierzu.

7 grudnia 1948 – Zostaje kanonikiem gremialnym Kapituły Kate­dralnej.

1950-1962 – Profesor Semi­narium Duchownego w Sandomierzu.

1951-1957 – Sędzia w Try­bunale Biskupim; spowiednik zakonnic w Sando­mierzu.

1953-1957 – Penitencjarz w katedrze.

3 czerwca 1957 – Papież Pius XII mianuje ks. P. Gołębiowskiego biskupem tytularnym Panitańskim i ustanawia go biskupem pomocniczym sandomierskim.

28 lipca 1957 – Sakra biskupia w katedrze sandomierskiej z rąk J. E. Ks. Bpa Jana Kantego Lorka. Współkonsekratorami byli Ks. Bp Franciszek Jop z Opola i Ks. Bp Tomasz Wilczyński z Olsztyna.

1957-1967 – Biskup pomocniczy sandomierski.

5 listopada 1962 – Delegacja zbuntowanej parafii Wierzbica porywa Bpa Gołębiowskiego z gmachu kurii biskupiej.

6 stycznia 1967 – Po śmierci J. E. Ks. Bpa Jana Kantego Lorka kapituła wybiera Ks. Bpa P. Gołębiowskiego Wikariuszem Kapitulnym.

20 lutego 1968 – Papież Paweł VI mianuje ks. Bpa P. Gołębiowskiego Administratorem Apostolskim Diecezji Sandomierskiej.

7-14 kwietnia 1968 – Ks. bp P. Gołębiowski przeżywa Wielki Tydzień, pełny dramatycznych napięć w Wierzbicy.

18 sierpnia 1968 – Koronacja obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie.

1972-1973 – Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji Sandomierskiej.

listopad-grudzień 1973 – Pielgrzymka do Rzymu „ad limina Apostolorum”.

18 sierpnia 1974 – Koronacja obrazu Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole.

12 października 1974 – Złoty jubileusz kapłaństwa.

styczeń-kwiecień 1977 – Choroba serca i kuracja w Radomiu i Nałęczowie.

10 czerwca 1977 – Ks. bp P. Gołębiowski zrzeka się administracji diecezji, ukończywszy 75 rok życia. Papież Paweł VI nie przyjął rezygnacji.

21 sierpnia 1977 – Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy. Koronatorem był Kard. Karol Wojtyła.

25 lutego 1980 – Ponowienie rezygnacji z urzędu. Jan Paweł II także nie przyjął zrzeczenia.

5-12 października 1980 – Ks. bp P. Gołębiowski przewodniczy uroczystościom jubileuszu 1000-lecia Sandomierza.

2 listopada 1980 – Ks. bp P. Gołębiowski umiera nagle w Nałęczowie pod koniec sprawowanej Ofiary Mszy św.


5 listopada 1980 – Pogrzeb ks. Bpa P. Gołębiowskiego w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Koncelebrze przewodniczył Kard. F. Macharski.

2 maja 1994 – W kościele Św. Ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku J. E. Ks. Bp Edward Materski otworzył proces beatyfikacyjny Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego.

11 maja 1997 – Uroczyste zakończenie procesu beatyfikacyjnego na stopniu diecezjalnym w Katedrze Radomskiej.

16 września 1997 – Złożenie dokumentacji procesu w Kongregacji do Spraw Świętych w Watykanie