Modlitwa za wstawiennictwem Sł. B. Bpa Piotra Gołębiowskiego

477

Modlitwa o udzielenie łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Bpa Piotra Gołębiowskiego:

 

+

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu,

Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej

i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów.

Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła.

Pomóż nam naśladować Jego bezgraniczne zawierzenie,

ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce.

Racz wynieść go na ołtarze,

aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną,

zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy

………………………………………………..

Amen.