Akt poświęcenia swoich dzieci Panu Bogu (2 lutego)

1379
Ofiarowanie Pańskie - Giovanni Bellini. Foto: DP / https://commons.wikimedia.org

Celebrans głośno odmawia modlitwę, którą rodzice powtarzają w ciszy:

Boże, który powołując nas do małżeństwa, polecamy Ci gorąco nasze najuko­chańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją ojcowska opiekę, aby wzrastały w Twojej świętej bojaźni, wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy i Ojczyźnie. Spójrz wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świa­domi niebezpieczeństwa, jakie im grozi, przykładem naszego życia i obyczajów, najdoskonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.

Teraz rodzice, kładąc na głowie dziecka dłoń, wypowiadają nad swoim dzieckiem słowa ofiarowania:

Bogu Ojcu, Dawcy życia, my rodzice, dzisiaj w Święto Ofiarowania Pańskiego poświęcamy nasze dziecko (wymienić imię), aby zawsze było Jemu wierne. Maryjo, upraszaj naszemu dziecku Boże błogosławieństwo i opiekuj się nim.