Akt zawierzenia rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu

2082
Święta Rodzina. Stajenka w WSD w Radomiu. Rok Rodziny 2019-2020. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Celebrans: O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przy­kłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś.

Rodziny: Spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

C: Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szcze­gólną służbę poświęciły i oddały.

R: Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

C: O Maryjo, Matko Najmilsza.

R: Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

C: Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie.

R: Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.