SOŁEK – Parafia pw. św. Barbary

6358
Kościół pw. św. Barbary w Sołku. Foto: ks. S. Olak

KONTAKT:

 • Parafia pw. św. Barbary w Sołku
  • Sołek 14,
  • 26-300 Opoczno
  • woj. łódzkie
 • M: +48 515 308 360
 • E: #
 • W: #

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Aleksander Mańka

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.00
  • 11.00;
  • 15.00;
 • Święta zniesione:
  • 10.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 17.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Giełzów (część), Sołek, Trzebina, Wólka Karwicka, Wygnanów, Zameczek.
 • Odpusty:
  • św. Barbary (4 grudnia),
  • MB Szkaplerznej (16 lipca)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 30 września
 • Historia:

Pierwotny kościół drewniany był fundowany w 1445 r. przez Mszczuja ze Skrzynna herbu Łabędź, starostę opoczyńskiego. Parafia o nazwie Damniewice albo Damujowice została erygowana 14 VII 1445 r. przez abp. gnieźnieńskiego Wincentego Kota dla mieszkańców i służby zamku królewskiego Damniewice i ludności pobliskiej wsi Wygnanów. Została ona uposażona dziesięcinami z Gielniowa oraz Kszczonowskiej Woli. W połowie XVI w. parafia przestała istnieć, prawdopodobnie wskutek zniszczenia zamku i okolicy przez Szwedów oraz rozwoju Gielniowa lokowanego jako miasto. Ponownie została erygowana pod nazwą Sołek (Damujowice już nie istniały) w połowie XVIII w. Około 1675 r. wzniesiono w Sołku drewniany kościół pw. św. Barbary, w innym miejscu niż pierwotna świątynia z XV wieku. W XIX w. dobudowano kaplicę, zaś w latach 1930–1932 kościół rozbudowano, a w 1957 r. restaurowano. 18 II 2008 r. świątynia spłonęła w pożarze.

Na miejscu zniszczonego obiektu wybudowano nowy, murowany, wzorowany na poprzednim kościele wg projektu arch. Wojciecha Gęsiaka. Kamień węgielny pod nową świątynię pobłogosławił bp Henryk Tomasik 4 XII 2010 r. Dedykacji kościoła dokonał bp Marek Solarczyk 30 IX 2021 r.


MAPA DOJAZDU: