Biskup Henryk Tomasik: Dekret wprowadzający zarządzenia Rady Stałej KEP na terenie Diecezji Radomskiej

1190
Herb Biskupa Henryka Tomasika

L. dz. 300/20 Radom, 13 marca 2020 r.

Dekret

W związku z powagą sytuacji społecznej wywołanej koronawirusem i potrzebą roztropnych działań – Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała konkretne wskazania. Zalecenia te zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. – obowiązują na terenie Diecezji Radomskiej.

Polecam Duszpasterzom przyjęcie decyzji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz przekazanie wiernym treści Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski

Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego nr 374, zezwalam na czas trwania epidemii koronawirusa na celebrację w dni powszednie Wielkiego Postu Mszy Świętej według formularza: Msza w jakiejkolwiek potrzebie (MR, s. 168’’–169’’). Jest to formularz Mszy o charakterze pokutnym i przebłagalnym. Należy ją celebrować w kolorze fioletowym, czytania z dnia, prefacja wielkopostna 8-11 lub V Modlitwa Eucharystyczna z własną prefacją w wersji C.

 


 

Komunikat

Czcigodni Bracia Kapłani
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia

Chrześcijanin przyjmuje każde doświadczenie życiowe w duchu wiary i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa.

Polecam, aby we wszystkie niedziele Wielkiego Postu i w dzień powszedni, po każdej Mszy Świętej, odśpiewane zostały suplikacje „Święty Boże” z prośbą o miłosierdzie dla świata i oddalenie epidemii koronawirusa oraz w intencji chorych oraz osób poświęcających się chorym i podejmujących działania, których celem jest bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa a także za ofiary wirusa.

Proszę, aby codziennie do modlitwy powszechnej dodać stosowne wezwania.

Osoby starsze, chore oraz te, które mają z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu i nie mogą przyjść do świątyni, zachęcam do udziału we Mszy Świętej transmitowanej przez radio i telewizję. Radio Plus Radom transmituje Mszę Świętą z katedry radomskiej w każdą niedzielę o godz. 12.30, a w dni powszednie o godzinie 6.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest transmitowane z katedry radomskiej w niedzielę o godzinie 17.00.

W tych dniach bardzo proszę o szczególne zwrócenie uwagi na osoby chore, samotne i w podeszłym wieku, które mogą doświadczać wielu trudności. W duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego pospieszmy im z konkretną pomocą.

Biskup Henryk Tomasik