Biskupie prymicje w radomskim seminarium

1297
Pierwsza Msza św. pod przewodnictwem Bp. Marka Solarczyka w WSD w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik /www.diecezja.radom.pl

Bp Marek Solarczyk w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu celebrował dziś pierwszą Mszę św. jako Biskup Radomski.

– Ksiądz biskup zamieszkał tymczasowo w naszym seminarium. Zapytał o możliwość sprawowania Mszy św. ze wspólnotą seminaryjną. Poczuliśmy po prostu dumę z tego wybrania i wyróżnienia. Pierwszą Mszę św. po przejęciu władzy w diecezji bp Marek Solarczyk sprawował w kaplicy seminaryjnej, a koncelebrowali członkowie zarządu – mówi ks. Jarosław Wojtkun, rektor radomskiego seminarium.

W homilii skierowanej do radomskich kleryków bp Marek Solarczyk nawiązał do odczytanego w pierwszym czytaniu fragmentu Listu do Hebrajczyków.

– Tak wiele jest w tym Liście nawiązań, obrazów i treści, które były właściwe kapłanom Starego Przymierza. I dzisiaj też to odczytujemy, kiedy autor Listu mówi o Jezusie jako Arcykapłanie, który dokonuje ofiary przebłagania. To właśnie tutaj, u nas w seminarium, nie sposób nie uświadomić sobie – dla nas niosących już w sobie sakrament kapłaństwa i dla was pragnących tego sakramentu: mamy wejść w to wielkie dzieło Jezusa Chrystusa, Jedynego i Najwyższego Kapłana. – mówił bp Marek.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

Uroczysty ingres do katedry nowego Biskupa Radomskiego planowany jest na środę, 27 stycznia.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.