Papieski list do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

526
Rodzina Szkół św. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Zdjęcie: Krzysztof Świertok / BPJG

Papież Franciszek odpowiedział na list uczniów i nauczycieli, którzy 8 października ub. roku wzięli udział w XX. Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. List, za pośrednictwem abp. Edgara Peña Parra z Sekretariatu Stanu w Watykanie, został przesłany na ręce bp. Henryka Tomasika, duszpasterza rodziny szkół papieskich.

Oto treść listu, który został wysłany jeszcze w 2020 roku:

„Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie,

Jego Świątobliwość Franciszek za moim pośrednictwem na ręce Księdza Biskupa dziękuje za list z dnia 8 października br. oraz za przekazane w nim informacje o zgromadzeniu się przed Obliczem Jasnogórskiej Pani Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

W odpowiedzi pragnę przypomnieć słowa Świętego wypowiedziane do ludzi młodych: Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym Przyjacielem. (…) Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w otaczającym nas świecie. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszę na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc. „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14, 27). Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych Nie lękajcie się Chrystusa! Zaufajcie Mu do końca! On jedyny „ma słowa życia wiecznego” (por. J 6, 68). Chrystus nie zawodzi (Homilia w czasie liturgii słowa podczas spotkania z młodzieżą, Poznań, 3 czerwca 1997 r.).

Niech powyższa zachęta realizuje się w życiu ludzi młodych i ich rodzinach. Na codzienny trud przekraczania siebie w duchu Ewangelii Jezusa Ojciec Święty, wdzięczny za dar modlitwy w intencjach Jego posługi Kościołowi powszechnemu, Waszej Ekscelencji i wszystkim Uczestnikom XX Pielgrzymki Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.

W Chrystusie

+ Edgar Peña Parra
Substytut Sekretariatu Stanu”

 

XX. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę odbyła się w dniach 7-8 października 2020 r. pod hasłem „TOTUS TUUS”, a uczestnicy uczcili 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Niestety koronawirus sprawił, że tegoroczna pielgrzymka nie była tak liczna jak w ubiegłych latach. Jak co roku do Watykanu wysłano list z relacją ze spotkania.

– Znalazły się w nim słowa, że pandemia koronawirusa pokazała nam, jak kruchy i nieprzewidywalny jest los człowieka. Przypomniano, iż obchody setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły miały miejsce w odmiennych warunkach. Doświadczyliśmy ograniczenia w różnych dziedzinach naszego życia. Padło pytanie: czy wspólnota w Chrystusie pomoże nam dalej być zjednoczonym? Poproszono, by Papież Franciszek był z nami wśród miraży tego trudnego czasu. List został podpisany przez duszpasterza Rodziny Szkół – Biskupa Henryka Tomasika, dyrektora PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu p. Jana Rychlickiego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadownikach p. Tomasza Wietechę. – mówi p. Irmina Warmiak.

W Polsce i na świecie jest ponad tysiąc placówek oświatowych, których patronem jest papież św. Jan Paweł II. Idea integracji tych szkół zrodziła się w październiku 1998 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 w Radomiu (dziś: PSP nr 14 Integracyjna w Radomiu). Uczniowie i nauczyciele należący do Rodziny zobowiązani są m.in. do realizowania w życiu nauczania św. Jana Pawła II.