Bp Henryk Tomasik – herb i motto

2064
Herb Biskupa Henryka Tomasika

Czwarty biskup radomski pozostawił sobie herb, jakiego używał od chwili swej nominacji biskupiej. Niewielkiej zmianie graficznej uległ tylko wygląd kapelusza i chwostów. Bez zmian pozostała dewiza biskupia: „Adveniat regnum tuum – Przyjdź Królestwo Twoje”.

Herb bp. Henryka Tomasika zbudowany jest na tarczy francuskiej. Centralne miejsce zajmuje monogram Chrystusa w postaci krzyża monogramatycznego. Po obu jego stronach umieszczone zostały dwie litery greckie: Alfa i Omega. Litery te nie są ułożone symetrycznie, lecz ukośnie: „Α” znajduje się powyżej litery „Ω”. Tarcza herbowa jest w barwie czerwonej zaś krzyż i litery są srebrne. Według więc zasady alternacji heraldycznej, położono tu metal (srebro) na barwę (czerwień).

Czerwień na przedstawieniu herbowym bp. Henryka Tomasika odwołuje się do biblijnej symboliki pokuty i krwawej ofiary. Chrystus odkupił grzeszną naturę ludzką, wywyższył ją i uświęcił mocą swej Krwi. Czerwień w heraldyce w połączeniu ze srebrem oznaczała też odwagę, w tym wypadku odwagę głoszenia Ewangelii i budowania Królestwa Bożego. Czerwień w herbie bp. Henryka Tomasika jest też symbolem męczeństwa. Nawiązuje do postaci Błogosławionych Męczenników Podlaskich: Wincentego Lewoniuka i Dwunastu Towarzyszy, którzy oddali życie w 1874 r. w Pratulinie. Żołnierze carscy zamordowali ich ze względu na miłość do Chrystusa, do Kościoła i za ich jedność ze Stolicą Apostolską. Bp Henryk Tomasik zaangażowany był w proces beatyfikacyjny Męczenników Podlaskich. Rozpoczynając rządy w diecezji radomskiej w Roku Kapłańskim czwarty biskup radomski zachował swe przedstawienie herbowe, a przez nie odwołuje się także do postaci Błogosławionych Kapłanów-Męczenników Radomskich z czasów II wojny światowej: ks. Bolesława Strzeleckiego, ks. Kazimierza Sykulskiego, ks. Franciszka Rosłańca, ks. Stefana Grelewskiego i ks. Kazimierza Grelewskiego, do Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, którego proces kanonizacyjny prowadzi diecezja radomska, jak też do osoby ks. Romana Kotlarza – męczennika Radomskiego Czerwca 1976 r. Wszystkich tych Świadków Chrystusa bp. Henryk Tomasik wymienił w czasie swego przemówienia ingresowego mówiąc, iż „dziedzictwem i bogactwem dzisiejszego Prezbiterium Radomskiego jest […] świętość, gorliwość i świadectwo wiary wielu gorliwych duszpasterzy”.

Krzyż monogramatyczny wraz z greckimi literami Alfa i Omega jest symbolem znanym w starożytności chrześcijańskiej. Litera „P” oznacza krzyż i Chrystusa. Z kolei litery Alfa i Omega odwołują się do wersetu z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i który przychodzi, Wszechmocny” (1, 8). Logos istniejący odwiecznie stanowi początek i kres wszelkiego istnienia. Przyjęcie zaś Chrystusa, który jest Słowem Objawionym, stanowi budowanie Królestwa Bożego na ziemi w rzeczywistości Kościoła.

Komentarzem i wskazówką do symboliki zawartej na tarczy herbowej jest umieszczona pod nią wstęga z dewizą biskupiego posługiwania bp. Henryka Tomasika „Adveniat regnum tuum”. Stanowi ona zazwyczaj streszczenie programu posługi pasterskiej biskupa. Bp Edward Materski podejmując refleksję nad tym biskupim mottem pisał, iż zawołanie to, stanowiące przecież codzienną modlitwę chrześcijan, jest „przeżyciem modlitewnej jedności z Pasterzem diecezji”, „jest równoznaczne z prośbą o obecność Chrystusa wśród nas”, „jest modlitwą o królowanie Chrystusa w sercu, w którym panował grzech” i staje się „naszą modlitwą za wszystkich zmarłych”. Bp Henryk Tomasik swe przemówienie podczas ingresu do katedry radomskiej zakończył słowami: „«Pragnę opisać Kościół – mój Kościół, który związał się z moją ziemią…». Pragnę dziś opisać mój Kościół, z którym chcę, jako Pasterz i Brat, wołać od dziś z mocą wiary i miłości do Boga w Trójcy Świętej Jedynego: «Przyjdź Królestwo Twoje!»”.

Oprac. ks. prał. dr Albert Warso

Aktualizacja treści: 24.11.2020