Bp Henryk Tomasik – herb i motto

889
Herb Biskupa Henryka Tomasika

Herb biskupi składa się z trzech zasadniczych części: tarczy, kapelusza biskupiego i dewizy.

1. Na tarczy w czerwonym polu srebrny monogram Chrystusa w postaci krzyża monogramatycznego, jako zmieniony zapis X i dodanie pętli, dający kształt litery P. Poniżej monogramu po obu stronach skosem dwie srebrne litery A i Ω.

Czerwona barwa tarczy nawiązuje do biblijnej symboliki pokuty i krwawej ofiary.
Grzeszna natura ludzka została odkupiona, wywyższona i uświęcona zbawczą krwią Chrystusa. Jego ofiara ukazała wierną do końca miłość Boga do człowieka.

Czerwień to także symbol męczeństwa i wierności Bogu i Kościołowi, której świadectwo dali Męczennicy Podlascy w XIX wieku, podczas prześladowani Kościoła unickiego.

Litera P jest symbolem krzyża i Chrystusa, a litery A i Ω, pierwsza i ostatnia z alfabetu greckiego, wyrażają myśl z Apokalipsy św. Jana Chrzciciela: „Jam jest Alfa i Omega, Który jest, Który był i Który przychodzi Wszechmogący” (Ap 1,8). Odwieczny Logos jest początkiem i kresem wszelkiego istnienia, a przyjęcie Słowa Objawionego – Chrystusa jest budowaniem Królestwa Bożego w wymiarze tajemnicy Kościoła.

2. Nad tarczą herbową zielony kapelusz biskupi z dwoma symetrycznymi sznurami, każdy zakończony 6 chwastami w 3 rzędach, tej samej barwy. Za tarczą złoty krzyż łaciński, który jest heraldycznym znakiem godności biskupiej.

3. Po tarczą herbową na wstędze dewiza z tekstem w języku łacińskim: Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje. Ewangeliczne słowa wyrażające duchowy i pasterski charakter posługi biskupiej.