Śp. Bp Edward Materski

757

ŚP. BISKUP EDWARD MATERSKI
Biskup Radomski w latach 1992-1999

Dewiza biskupia:
Veni, Domine Jesu (Przyjdź, Panie Jezu)

Urodzony:
6 stycznia 1923 w Wilnie

Święcenia prezbiteratu:
20 kwietnia 1947 r.

Święcenia biskupie:
22 grudnia 1968 r. w Kielcach (główny konsekrator: Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

Zmarł:
24 marca 2012 r. w Radomiu


BIOGRAM

Bp Edward Materski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie w polskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ignacego i Marii z Filutowskich. Po śmierci ojca w 1932 r. wraz z matką i dwiema siostrami przeniósł się do Warszawy, jako kleryk uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W czasie pobytu w Warszawie pełnił rolę niemianowanego sekretarza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. […]

[Czytaj dalej…]