Śp. Bp Edward Materski

3391

ŚP. BISKUP EDWARD MATERSKI
Biskup Radomski w latach 1992-1999

 • Dewiza biskupia:
  • Veni, Domine Jesu (Przyjdź, Panie Jezu)
 • Urodzony:
  • 6 stycznia 1923 w Wilnie
 • Święcenia prezbiteratu:
  • 20 kwietnia 1947 r.
 • Święcenia biskupie:
  • 22 grudnia 1968 r. w Kielcach (główny konsekrator: Bł. kard. Stefan Wyszyński)
 • Zmarł:
  • 24 marca 2012 r. w Radomiu. Został pochowany w Grobowcu Biskupów Radomskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

BIOGRAM

Bp Edward Materski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie w polskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ignacego i Marii z Filutowskich. Po śmierci ojca w 1932 r. wraz z matką i dwiema siostrami przeniósł się do Warszawy, jako kleryk uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W czasie pobytu w Warszawie pełnił rolę niemianowanego sekretarza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. […]

Bp Edward Materski – biogram