Komunikat Biskupa Radomskiego z prośbą o modlitwę o deszcz

915
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Odpowiadając na apel Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który zachęca nas do szczególnej modlitwy o deszcz, bardzo proszę Czcigodnych Księży:

  • o włączenie do Modlitwy wiernych, w Mszach Świętych celebrowanych w niedziele i dni powszednie, tej intencji,
  • o skierowanie do wiernych prośby, aby w indywidualnych modlitwach zanosili do Pana Boga tę intencję,
  • o odmówienie w Mszach św. w dni powszednie okresu Wielkanocy, zamiast kolekty z dnia, specjalnej kolekty „o deszcz”, która znajduje się w Mszale Rzymskim na stronie 167”.

Biskup Henryk Tomasik


>>Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę o deszcz<<


Modlitwa o deszcz (kolekta w Mszale rzymskim, s. 167”)

Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając dostateczne środki do życia doczesnego, z większą ufnością ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.