Bp Marek Solarczyk kanonicznie objął Diecezję Radomską

1178
Bp Marek Solarczyk i bp Henryk Tomasik podpisują dokumenty. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W piątek, 8 stycznia, w samo południe odbyło się kanoniczne przejecie Diecezji Radomskiej przez Biskupa Marka Solarczyka. Uroczystość odbyła się w katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, w obecności Kolegium Konsultorów. Nowy Biskup Radomski poinformował, że o ile pozwolą na to okoliczności pandemiczne, uroczysty ingres do radomskiej katedry odbędzie się 27 stycznia.

Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy Anioł Pański, którą poprowadził bp Henryk Tomasik, który od ustąpienia ze stanowiska biskupa diecezji radomskiej 4 stycznia br., pełnił funkcję jej administratora. W imieniu duchowieństwa zebranego w katedrze radomskiej przywitał bpa. Marka Solarczyka.

– Ksiądz biskup przynosi ze sobą doświadczenie różnych form ewangelizacji, a szczególnie młodzieży. Jest ksiądz biskup znany ze swojej bardzo otwartej postawy wobec wszystkich ludzi: pogodny, uśmiechnięty, pełen młodzieńczego entuzjazmu. Witam księdza biskupa bardzo, bardzo serdecznie. – powiedział bp Henryk Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, powitanie:

 

Po powitaniu bp Marek Solarczyk, zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedstawił dokument Stolicy Apostolskiej, ustanawiający go biskupem diecezji radomskiej. Autentyczność dokumentu potwierdził ks. Marek Fituch, wicekanclerz kurii biskupiej, zastępujący chorego kanclerza ks. Edwarda Poniewieskiego, oraz Kolegium Konsultorów. Jego treść odczytał bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy. Po jego odczytaniu nastąpiło kanoniczne objęcie rządów w diecezji przez bp. Marka Solarczyka. Następnie ustępujący biskup Henryk Tomasik oraz biskup Marek Solarczyk jako pierwsi podpisali akt kanonicznego przejęcia diecezji, a następnie na dokumencie złożyli swe podpisy członkowie Kolegium Konsultorów.

Trzecia częścią uroczystości była „Modlitwa południowa” z kapłańskiej Liturgii Godzin.  Modlitwie przewodniczył bp Marek Solarczyk. Wygłosił również pierwsze kazanie jako Biskup Radomski, w który odniósł się do brewiarzowych psalmów.

– Stajemy dzisiaj z wdzięcznością, że w tej wspólnocie możemy wyznawać swoją wiarę. Taką bramą łaski dla siebie są małżonkowie, dla rodziny są rodzice, dla parafii są szczególnie księża proboszczowe, a dla diecezji biskup diecezjalny. I dzisiaj w tych pierwszych minutach mojego duchowego trwania i przewodzenia naszej wspólnocie staje pośród was, niosąc w sobie odpowiedzialność, abym był tą „bramą łaski”. – mówił biskup Marek Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, kazanie:

Dopełnieniem uroczystości w katedrze słowa powitania i życzeń do nowego Biskupa Radomskiego w imieniu kapłanów wypowiedział ks. prof. Wiesław Przygoda.

– Serdecznie witamy księdza biskupa w naszej diecezji. Będziemy się modlić za naszego pasterza. Jesteśmy do dyspozycji. Czasem niech ksiądz biskup spojrzy swoim łaskawym okiem, czasem upomni, czasem podeprze kapłanów, bo tego też potrzebujemy ze strony księdza biskupa – mówił ks. Przygoda.

Ks. Wiesław Przygoda, powitanie i życzenia:

 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości bp Marek Solarczyk spotkał się z dziennikarzami na krótkiej konferencji prasowej. Następnie nawiedził bazylikę św. Kazimierza, gdzie modlił się przy relikwiach patrona diecezji.

Dokonał dziś również pierwszej nominacji: podczas spotkania w radomskim seminarium na stanowisko Wikariusza Generalnego powołał biskupa pomocniczego Piotra Turzyńskiego. Poinformował też, że o ile pozwolą na to okoliczności pandemiczne, uroczysty ingres do radomskiej katedry odbędzie się 27 stycznia.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.