Bp Marek Solarczyk: Oto rozpoczyna się nowe!

764
Wigilia Paschalna 2021. Bp Marek Solarczyk poświęca wodę. Foto: fb/bpmsolarczyk

W wielkosobotni wieczór Bp Marek Solarczyk przewodniczył Wigilii Paschalnej w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu.

Celebracja Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o 20.00 od Liturgii Światła. Bp Marek ukazał Paschał symbolizujący Chrystusa Zmartwychwstałego jako Światłość świata, który rozprasza mroki nocy śmierci i grzechu. Następnie jeden z kapłanów odśpiewał „Orędzie Wielkanocne” (łac. Exultet).

Druga część Wigilii Paschalnej to rozbudowana Liturgia Słowa. Najpierw odczytano fragmenty ze Starego Testamentu: opowiadanie o stworzeniu świata z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, historię przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone z Księgi Wyjścia oraz fragment z proroctwa Izajasza. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu”, podczas którego zabiły wszystkie dzwony, odczytano fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, a radosne „Alleluja” wprowadziło do Markowej Ewangelii o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

W homilii bp Marek Solarczyk przywołał treść odczytanych fragmentów biblijnych i zachęcił do dziękczynienia za dar wiary i chrztu św.

– Chrystus umarł i przeszedł ku życiu przez zmartwychwstanie. I chce nas przeprowadzić. Jaki będzie pierwszy świadomy moment naszej wiary? Dziękujmy dzisiaj za niego. Za kilka chwil, kiedy będziemy odnawiali przyrzeczenia chrzcielne, wypowiedzmy to dziękczynienie. Oto rozpoczyna się nowe! Oto Bóg napełnia nas swoją łaską. Idźmy, żyjmy i głośmy to innym! – mówił bp Solarczyk.

Po homilii rozpoczęła się trzecia część celebracji paschalnej, czyli Liturgia Chrzcielna. Bp Marek poświęcił wodę, a wszyscy uczestnicy liturgii odnowili przyrzeczenia z chrztu świętego. Po czym nastąpiła Liturgia Eucharystyczna, sprawowana już jako radosne uczczenie zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem, i zapowiedź ostatniej części obchodów Wigilii Paschalnej, którą jest uroczysta procesja rezurekcyjna o poranku w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego.


Zdjęcia: fb/bpmsolarczyk

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.