Podziękowania i życzenia bp. Henryka Tomasika

987
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– „Synaczkowie, miłujcie się wzajemnie”. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże! Nowemu biskupowi radomskiemu życzę Bożego błogosławieństwa w prowadzeniu diecezji drogami Ewangelii. – powiedział bp Henryk Tomasik dziękując za 11. lat posługi w Diecezji Radomskiej.

Uroczyste ogłoszenie papieskich decyzji dotyczących zmian na stanowisku Biskupa Radomskiego odbyło się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Po modlitwie „Anioł Pański” bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy odczytał komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.

Bp Piotr Turzyński

 

Słowa podziękowania za 11 lat posługi biskupa Henryka Tomasika w Diecezji Radomskiej wypowiedział ks. prał. Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Radomskiej.

– Chcę w imieniu całego duchowieństwa naszej diecezji bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi za bardzo ofiarną, pełną miłości do Kościoła radomskiego i do nas – kapłanów, posługę w naszej diecezji. Ksiądz biskup przyjeżdżając do Radomia i obejmując naszą diecezję, przywiózł ze sobą, wraz ze skromnym dobytkiem, trzy obrazy: Matki Bożej Kodeńskiej, Błogosławionych Męczenników Pratulińskich i kopię obrazu El Greca „Ekstaza św. Franciszka”. Myślę, że w każdym z tych obrazów możemy zobaczyć część posługi księdza biskupa wobec nas. – mówił ks. Poniewierski.

ks. Edward Poniewieski:

 

Przybliżył również sylwetkę biskupa nominata Marka Solarczyka.

Na zakończenie bp Henryk Tomasik złożył podziękowania dla wszystkich księży, bliższych i dalszych współpracowników, osób troszczących się o Kościół radomski.

– Zmieniają się czasy, a Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Zmieniają się ludzie, a Kościół Chrystusowy trwa. Przyszłość Kościoła zależy od Bożej łaski i błogosławieństwa. Potrzebna jest nasza wielka modlitwa i ofiara. Patrząc od strony ludzkiej tę przyszłość będą kształtowali gorliwi i ofiarni kapłani zjednoczeni z Chrystusem, z Ojcem Świętym, ze swoim biskupem i z prezbiterium diecezjalnym – mówi biskup senior Henryk Tomasik.

Złożył również życzenia nowemu Biskupowi Radomskiemu i poprosił o życzliwe przyjęcie go w diecezji.

– Patrzymy w przyszłość z ufnością. Nowemu biskupowi radomskiemu życzę Bożego błogosławieństwa w prowadzeniu diecezji drogami Ewangelii. Życzę także pięknej i owocnej współpracy z kapłanami, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi. Bardzo proszę wszystkich o życzliwe przyjęcie nowego biskupa radomskiego i podjęcie gorliwej współpracy w budowaniu Chrystusowego Kościoła. – powiedział bp Tomasik.

Na zakończenie wspomniał świadectwo św. Hieronima o św. Janie Ewangeliście:

– Św. Hieronim przekazał ciekawą informację o św. Janie Ewangeliście. Gdy św. Jan był już w podeszłym wieku i nie mógł dużo mówić, powtarzał jedno zdanie. Tym zdaniem chcę zakończyć posługę biskupa radomskiego: „Synaczkowie, miłujcie się wzajemnie”. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże! – zakończył.

bp Henryk Tomasik:

 

Po spotkaniu bp Piotr Turzyński zwołał Kolegium Konsultorów. Decyzją tego gremium, do czasu kanonicznego przejęcia diecezji radomskiej przez biskupa Marka Solarczyka, funkcję biskupa administratora będzie pełnił biskup senior Henryk Tomasik.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.