Podziękowania i życzenia bp. Henryka Tomasika

723
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– „Synaczkowie, miłujcie się wzajemnie”. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże! Nowemu biskupowi radomskiemu życzę Bożego błogosławieństwa w prowadzeniu diecezji drogami Ewangelii. – powiedział bp Henryk Tomasik dziękując za 11. lat posługi w Diecezji Radomskiej.

Uroczyste ogłoszenie papieskich decyzji dotyczących zmian na stanowisku Biskupa Radomskiego odbyło się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Po modlitwie „Anioł Pański” bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy odczytał komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.

Bp Piotr Turzyński

 

Słowa podziękowania za 11 lat posługi biskupa Henryka Tomasika w Diecezji Radomskiej wypowiedział ks. prał. Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Radomskiej.

– Chcę w imieniu całego duchowieństwa naszej diecezji bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi za bardzo ofiarną, pełną miłości do Kościoła radomskiego i do nas – kapłanów, posługę w naszej diecezji. Ksiądz biskup przyjeżdżając do Radomia i obejmując naszą diecezję, przywiózł ze sobą, wraz ze skromnym dobytkiem, trzy obrazy: Matki Bożej Kodeńskiej, Błogosławionych Męczenników Pratulińskich i kopię obrazu El Greca „Ekstaza św. Franciszka”. Myślę, że w każdym z tych obrazów możemy zobaczyć część posługi księdza biskupa wobec nas. – mówił ks. Poniewierski.

ks. Edward Poniewieski:

 

Przybliżył również sylwetkę biskupa nominata Marka Solarczyka.

Na zakończenie bp Henryk Tomasik złożył podziękowania dla wszystkich księży, bliższych i dalszych współpracowników, osób troszczących się o Kościół radomski.

– Zmieniają się czasy, a Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Zmieniają się ludzie, a Kościół Chrystusowy trwa. Przyszłość Kościoła zależy od Bożej łaski i błogosławieństwa. Potrzebna jest nasza wielka modlitwa i ofiara. Patrząc od strony ludzkiej tę przyszłość będą kształtowali gorliwi i ofiarni kapłani zjednoczeni z Chrystusem, z Ojcem Świętym, ze swoim biskupem i z prezbiterium diecezjalnym – mówi biskup senior Henryk Tomasik.

Złożył również życzenia nowemu Biskupowi Radomskiemu i poprosił o życzliwe przyjęcie go w diecezji.

– Patrzymy w przyszłość z ufnością. Nowemu biskupowi radomskiemu życzę Bożego błogosławieństwa w prowadzeniu diecezji drogami Ewangelii. Życzę także pięknej i owocnej współpracy z kapłanami, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi. Bardzo proszę wszystkich o życzliwe przyjęcie nowego biskupa radomskiego i podjęcie gorliwej współpracy w budowaniu Chrystusowego Kościoła. – powiedział bp Tomasik.

Na zakończenie wspomniał świadectwo św. Hieronima o św. Janie Ewangeliście:

– Św. Hieronim przekazał ciekawą informację o św. Janie Ewangeliście. Gdy św. Jan był już w podeszłym wieku i nie mógł dużo mówić, powtarzał jedno zdanie. Tym zdaniem chcę zakończyć posługę biskupa radomskiego: „Synaczkowie, miłujcie się wzajemnie”. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże! – zakończył.

bp Henryk Tomasik:

 

Po spotkaniu bp Piotr Turzyński zwołał Kolegium Konsultorów. Decyzją tego gremium, do czasu kanonicznego przejęcia diecezji radomskiej przez biskupa Marka Solarczyka, funkcję biskupa administratora będzie pełnił biskup senior Henryk Tomasik.