IV Pielgrzymka na Jasną Górę Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego RP

935

W niedzielę – 17 września, po raz  czwarty pielgrzymowali na Jasną Górę bracia kurkowi ze Strzeleckich Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego RP.

W jubileuszowym roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, bractwa kurkowe z Okręgu Centralnego RP, pielgrzymowały, aby dziękować Jasnogórskiej Hetmance Narodu Polskiego, za wspólnoty brackie które tworzą i zawierzyć Jej, swoją służbę Ojczyźnie, wartościom chrześcijańskim oraz działalność charytatywną. Organizatorem dorocznych pielgrzymek brackich na Jasną Górę, jest Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu i brat Kazimierz Ciszek. W jasnogórskim apelu, uczestniczył z bractwami ks. abp Wacław Depo.

– Pielgrzymki na Jasną Górę dla wielu z nas, również dla konfraterni kurkowych, stanowią ważne punkty w życiu, niczym kamienie milowe wyznaczają nowe szlaki, w służbie Ojczyźnie, Kościołowi i ludziom w potrzebie. Prowadzą nas do postanowienia odmiany życia, często pomagają w podjęciu konkretnych, ważnych i dobrych życiowych decyzji, a wielu pielgrzymom ukazują wielką prawdę o miłosierdziu Boga – mówi Sławomir Adamiec, hetman radomskiej konfraterni.

– Pielgrzymki brackie ukazują nam również naszą właściwą relację do rzeczywistości drogi ziemskiej, która często opisywana jest jako wędrówkę. Przecież od narodzin, aż do śmierci każdy z nas znajduje się w szczególnej kondycji „homo viator”. Każda pielgrzymka, jest więc symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego, śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. Podczas mszy św., drogi krzyżowej w jasnogórskim wieczerniku, którą poprowadził ks. Piotr Zamaria, czuwania i modlitwy, kurkowi bracia ukazują świadectwo postępu naprzód drogą chrześcijańskiej doskonałości, starając się dojść z pomocą łaski Bożej do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef 4,13). Podczas jasnogórskiego apelu, z udziałem księdza arcybiskupa Wacława Depo, raz jeszcze odpowiedzieliśmy naszej Matce: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” – podsumowuje Adamiec.

[FAG id=4103]

foto: Prof-Art Ryszard Sierociński