Caravaggio i jego tajemnice

709
"Tajemnice Caravaggia" wg. ks. W. Kaweckiego. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ks. prof. Witold Kawecki – autor książki „Tajemnice Caravaggia” – był gościem spotkania, w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Spotkanie odbyło się w czwartkowy wieczór w Centrum Wolontariatu Międzynarodowego w Radomiu.

Kilkudziesięcioletnia fascynacja twórczością Caravaggia i brak rzeczowej literatury w języku polskim sprawiły, że ks. Kawecki podjął się zadania dogłębnego zbadania życia i twórczości mistrza i reformatora malarstwa europejskiego przełomu XVI i XVII wieku.

Podczas wykładu gość spotkania przedstawił dwie grupy dzieł Caravaggia: świecką i religijną, ukazując nowatorstwo warsztatu i sposobu przedstawienia tematu u tego włoskiego malarza.

Caravaggio, czyli Michał Anioł Merisi di Caravaggio (ur. 29 września 1571, zm. 18 lipca 1610), włoski malarz działający w Rzymie, Neapolu, na Malcie i Sycylii. W jego obrazach widać rewolucyjne odejście od idealistycznego renesansowego przedstawienia ludzkiego ciała na rzecz ukazania go w pełni realizmu. Wiele obrazów Caravaggia można do dziś podziwiać tam, gdzie zostały namalowane, czyli w kaplicach i kościołach, dla których malarz tworzył swe dzieła o tematyce religijnej. I tak zwiedzając kościoły Wiecznego Miasta (Rzym) można obejrzeć m.in. „Złożenie Jezusa do grobu” (Muzeum Watykańskie), „Nawrócenie św. Pawła” i „Ukrzyżowanie św. Piotra” (Bazylika Santa Maria del Popolo w Rzymie), „Madonnę pielgrzymów” (Bazylia Sant’Augustino in Campo Marzio w Rzymie), a w kościele pw. San Luigi dei Francesi w kaplicy Contarelli – cykl ze św. Mateuszem Apostołem: „Powołanie św. Mateusza”, „Męczeństwo św. Mateusza” i „Św. Mateusz i anioł”.

Wśród dzieł o charakterze świeckim warto zwrócić uwagę na „Chłopca z koszem owoców”, czy „Chorego Bachusa”.

Ks. prof. Witold Kawecki – jest redemptorystą, wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; zajmuje się m.in. teologią kultury. Profesor i kaznodzieja, kierownik Katedry Dialogu Wiary z Kulturą UKSW, pisarz i człowiek mediów, dziennikarz i kulturoznawca, autor 30 książek, współpracownik Polskiego Radia i TVP oraz innych środków społecznego przekazu. Nagrodzony Feniksem w kategorii sztuka za książkę „Sztuka polska a Kościół dzisiaj”. W swojej najnowszej książce „Tajemnice Caravaggia” opowiada o blisko stu dziełach włoskiego mistrza pędzla, ich kolorystyce, świetle, metaforyce, fakturze, warstwie znaczeniowej, psychologicznej i narracyjnej. Historie niezwykłych obrazów Caravaggia, związanych z wewnętrzną głębią i przeżyciami artysty. Książka adresowana do koneserów i amatorów sztuki, osób wrażliwych na piękno i szukających oryginalnych i wartościowych wrażeń artystycznych.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.