Caritas Seniorom – Seniorzy Caritas

1404
Anna Lis. Caritas Diecezji Radomskiej. Foto: ks. Stanisław Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Nikt nie jest tak biedny, aby nie móc podarować komuś uśmiech, czas, talent, serce, a przede wszystkim wrażliwość. – mówi Anna Lis. Caritas Diecezji Radomskiej rusza z nowym projektem skierowanym do Seniorów.

– Projekt pod nazwą „Caritas Seniorom; Seniorzy Caritas” ma na celu zmianę wizerunku osób starszych. Obalenie kultu młodości, który sprawia, iż obecnie funkcjonuje stereotyp człowieka starego – niepotrzebnego, nienadążającego za tempem życia codziennego, bezradnego, schorowanego, niedołężnego. Sytuacja ta powoduje, że obecnie osoby w wieku senioralnym są z jednej strony traktowane jako nieodłączny element społeczeństwa, a z drugiej strony są z niego wykluczane. – mówi Anna Lis z Caritas Diecezji Radomskiej.

Anna Lis zauważa, że potrzeby osób starszych w wieku senioralnym nie są właściwie zaspakajane. Problemy tych osób związane są m.in. z brakiem środków finansowych na zapewnienie im właściwych warunków bytowych, a także brak funduszy na udział w imprezach kulturalnych, wyjścia do kina, teatru, wycieczki. Dlatego zamykają się w domach.

– Projekt służy otwarciu się na potrzeby Seniorów ich aktywacji, uczenia służby innym, wzajemnej pomocy i wsparciu. Nikt nie jest tak biedny, aby nie móc podarować komuś cokolwiek: uśmiech, czas, talent, serce, a przede wszystkim wrażliwość. – dodaje Anna Lis.

 • W ramach realizacji projektu Seniorzy będą uczestniczyć w takich akcjach i wydarzeniach jak:
  • Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas do Niepokalanowa (Seniorzy oraz wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas),
  • „Kromka chleba dla sąsiada” w PZC – robienie i rozprowadzanie kanapek w parafii, zbiórka żywności, robienie paczek. Współpraca z lokalnymi piekarniami, producentami wędlin, itp.
  • „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji” – szkolenia dla Seniorów 60+,
  • Wyjścia do teatru – Seniorzy 60+
  • spotkania opłatkowe w parafiach dla Osób Starszych i uczestników Programu „Na codzienne zakupy”,
  • „Pan Jan pomoże” – uruchomienie sąsiedzkich usług związanych z realizacją drobnych napraw w domu u Seniorów,
  • „ABC pielęgnacji w domach” – wolontariusze Zespołu Domowego Opieki Hospicyjnej przy Caritas Diecezji Radomskiej oraz pielęgniarki hospicyjne będą organizować spotkania dotyczące pielęgnacji osób chorych,
  • „Wymień książkę” – wymiana książek oraz filmów na DVD (szczególnie o tematyce religijnej) między parafianami.
  • Wyjścia wspólne na nordic walking
  • Wieczorki poezji – wieczory przy kawie i herbacie – prezentacja utworów okolicznościowych, artyści lokalni,
  • „Pomocne dłonie” – przygotowywanie ozdób świątecznych na festyny i kiermasze
  • Dzień Seniora w parafiach.

Projekt „Caritas Seniorom; Seniorzy Caritas” realizowany jest w ramach umowy z Caritas Polska, a finansowany przez Jeromino Martins Polska (Biedronka).