Coś dobrego dla potrzebującego

788

Jeszcze dziś można włączyć się we wspólną akcję Straży Miejskiej, Parku Trampolin „JumpWorld”, Caritas Diecezji Radomskiej i wielu radomskich szkół. – Będziemy zbierać wszystko, co jest dobre, czyli herbatę, kawę, słodycze – mówi Grzegorz Sambor, p.o. zastępcy komendanta Straży Miejskiej.

– Przeglądając kalendarz, stwierdziliśmy, że 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Pomocy Osobom Potrzebującym. Postanowiliśmy zrobić akcję „Coś dobrego dla potrzebującego”. W jej przeprowadzenie zaangażowały się Caritas Diecezji Radomskiej, Park Trampolin „JumpWorld” mieszczący się przy ul. Grzecznarowskiego i radomskie szkoły: Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Publiczne Szkoły Podstawowe nr 21, 24, 3, 18, 20. Będziemy zbierać wszystko, co jest dobre, czyli herbatę, kawę, słodycze – mówi Grzegorz Sambor, p.o. zastępcy komendanta radomskiej Straży Miejskiej.

Produkty można przynosić do Straży Miejskiej, Caritas Diecezji Radomskiej, Parku Trampolin „JumpWorld” i do każdej szkoły, która się zaangażowała w akcję. W tych placówkach będą ustawione pojemniki, w którym można zostawiać produkty. Będzie je można również przekazywać patrolom Straży Miejskiej. Każdy, kto je przekaże, dostanie ulotkę, dzięki której będzie mógł skorzystać ze zniżki w parku „JumpWorld”.

Akcja będzie trwała do 22 lutego. Następnego dnia wszystkie dary, które uda się zebrać, zostaną przekazane osobom bezdomnym i potrzebującym.

– Poprzez tę akcję chcemy uzmysłowić mieszkańcom Radomia, że Dzień Pomocy Osobom Potrzebującym to nie jest tylko taki dzień, w którym możemy im pomagać, ale również, byśmy sami mieli odwagę zwrócić się do kogoś o pomoc, jakiej potrzebujemy – wyjaśnia G. Sambor.

Warto zwrócić uwagę, że w Radomiu rośnie liczba bezdomnych, a tym samym osób, które potrzebują pomocy. W ubiegłym roku w Radomiu było ich aż 262, wśród których zauważalną grupą są 20-latkowie. Z jednej strony nie widzą oni perspektyw dla lepszego życia, z drugiej zaś bardzo trudno zachęcić ich do zmiany.