Dekret Penitencjarii Apostolskiej: Odpust zupełny na rok Jubileuszu Błogosławionej Salomei

1182

Na rok Jubileuszu 750 rocznicy śmierci bł. Salomei Stolica Apostolska udzieliła odpustu zupełnego dla nawiedzających kaplicę Klasztoru Sióstr Klarysek w Skaryszewie. Oto treść dokumentu:

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 1195/17/1

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej razem z Ksienią Klasztoru Sióstr Klarysek ze Skaryszewa, w tejże diecezji, w Jubileusz Błogosławionej Salomei, która pierwsza w Polsce złożyła śluby zakonne według Reguły Klarysek, łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany przez Siostry i wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością, jeśli w dniach od 19 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, w formie pielgrzymki nawiedzą Kaplicę wspomnianego Klasztoru i tam w jubileuszowych celebracjach pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przy relikwiach Błogosławionej przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionej Salomei. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.

Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez Jubileusz Błogosławionej Salomei. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 19 października Roku Pańskiego 2017

Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy

ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens