Po papieski odpust do Skaryszewa

1517
Siostry klaryski ze Skaryszewa / www.klaryski.opw.pl

Siostry klaryski ze Skaryszewa zapraszają do klasztornej kaplicy. Okazją jest rozpoczęty w niedzielę, 19 listopada, Rok Jubileuszu 750. rocznicy śmierci bł. Salomei – pierwszej polskiej klaryski oraz papieski odpust, który w tym miejscu można uzyskać.

W niedzielę, 19 listopada 2017 roku, siostry klaryski rozpoczęły obchody 750. rocznicy śmierci bł. Salomei.

– Jubileusz bł. Salomei będzie trwał do 31 grudnia 2018 roku. Stolica Apostolska wydała dekret (tu: pełny tekst dekretu), na mocy którego wierni nawiedzający naszą kaplicę w Roku Jubileuszowym i modlący się w niej za wstawiennictwem bł. Salomei przy jej relikwiach, mogą otrzymać odpust zupełny. Zapraszamy więc wszystkich do odwiedzania bł. Salomei w naszej kaplicy. – mówią siostry klaryski.

W klasztornej kaplicy odbywać się będą cykliczne nabożeństwa przy relikwiach bł. Salomei.

– Zamierzamy od stycznia do grudnia 2018 roku, w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.00 uwielbiać Boga przez wstawiennictwo bł. Salomei na nabożeństwie eucharystycznym w naszej kaplicy i modlić się przede wszystkim za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i za narzeczonych, by otrzymali łaskę trwania w czystości. Chcemy zaprosić wszystkich wiernych naszej diecezji do włączenia się w radość przeżywania jubileuszu bł. Salomei, ale głównie zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, narzeczonych oraz przyjaciół i bliskich tych osób, by oddawali się pod opiekę bł. Salomei i przyzywali jej wstawiennictwa. – dodają mniszki.

Bł. Salomea jest pierwszą polską klaryską. Pochodziła z rodu Piastów i mimo zawartego małżeństwa trwała w dziewictwie, pragnąc całą siebie oddać Bogu sercem niepodzielnym. Po śmierci męża, w roku 1245, wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście i żyła w ubóstwie jako pokorna córka św. Klary. Zmarła 17 listopada 1268 roku.