Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów

577

„Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności.” (SC 29)

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów czuwa nad formacją ministrantów w diecezji organizując: Kurs Lektorski, Kurs Ceremoniarza, Szkołę Ministranta. Poprzez odpowiednią formację przygotowujemy się do odpowiedniego i godnego pełnienia służby w zgromadzeniu liturgicznym. Przyczyniamy się do jeszcze bardziej godnego wielbienia Pana Boga i wzbudzamy szacunek do świętych czynności.


Duszpasterstwo Ministrantów Diecezji Radomskiej


Diecezjalny Duszpasterz: