Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Radomskiej

2197

„Chrystus, który mówi: «Przyjdę…, uzdrowię». I każdy z Was, który winien mówić i mówi: «Przyjdę, uczynię wszystko, na co mnie stać, dla twojego zdrowia. (…) Uczynię wszystko» – czyli będę miał wolę, gotowość, a także radość z niesienia pomocy cierpiącemu, z owego «zatrzymania się przy cierpieniu człowieka», z owej wrażliwości, wzruszenia i przejęcia się cudzym cierpieniem i «samarytańskiego daru z siebie samego», tak bardzo potrzebnego człowiekowi choremu”. – św. Jan Paweł II o posłudze lekarzy, Gdańsk, 1987 r.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. W Diecezji Radomskiej Duszpasterstwo Służby Zdrowia współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich Odział „Ziemi Radomskiej”. W ramach działalności Duszpasterstwa organizowane są dni skupienia, pielgrzymki, konferencje i spotkania integracyjne środowisk medycznych.

Celem Duszpasterstwa Służby Zdrowia jest troska o należytą formację duchową i intelektualną osób zaangażowanych w ochronę zdrowia ludzkiego. Formacja ta dotyczy przede wszystkim ukształtowania wrażliwości medyków na konieczność poszanowania godności każdego człowieka znajdującego się w sytuacji choroby.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia wspiera wszelkie działania na rzecz ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Duszpasterstwo wspiera wszystkich pracowników Służby Zdrowia, którzy pragną w swojej pracy kierować się zasadami moralnymi wynikającymi z Bożego Objawienia i nauki Kościoła katolickiego.


  • Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
    • ks. mgr Przemysław Wójcik
      • T: …
      • E: …
  • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział „Ziemi Radomskiej”