Dyspensa na sylwestrowy piątek

913

Bp Marek Solarczyk udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych na dzień 31 grudnia 2021 roku. Jednocześnie korzystającym z dyspensy przypomniał o modlitwie w papieskich intencjach i dziełach miłosierdzia.

Radom, 22 grudnia 2021 r.

L. dz. 2158/21

DEKRET

Dyspensa od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Mając na uwadze, że przypadający na piątek 31 grudnia br. sprzyja organizowaniu rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Radomskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zobowiązuję do modlitwy  w intencjach wyznaczonych przez Papieża Franciszka oraz podjęcia dzieła miłosierdzia, szczególnie w wymiarze jałmużny dla potrzebujących.

† Marek Solarczyk
Biskup Radomski

Ks. Tomasz Herc
Notariusz Kurii