Dziękczynienie za 50 lat kapłaństwa radomskich biskupów

2820
zloty_jubileusz_000
Złoty Jubileusz kapłaństwa biskupów: Henryka Tomasika i Adama Odzimka. Foto: ks. Stanisław Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Biskup Henryk Tomasik i Biskup Adam Odzimek dziękowali dziś za 50 lat kapłaństwa. Uroczystej Mszy św. w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny przewodniczył i homilię wygłosił Kard. Stanisław Dziwisz.

Wśród koncelebransów było 17 biskupów, w tym: abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, abp senior Stanisław Nowak z Częstochowy oraz bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP oraz około 150 księży, a wśród nich także kapłani z diecezji radomskiej, siedleckiej, sandomierskiej i drohiczyńskiej, którzy przyjęli świecenia kapłańskie 50 lat temu.

W liturgię wprowadził bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej:

– Kościół Radomski gromadzi się dziś w katedrze, aby dziękować za wielki dar kapłaństwa. Dobry Bóg w swojej opatrzności sprawił, że tego samego dnia, 31 maja 1969 w Siedlcach i w Radomiu otrzymali święcenia kapłańskie nasi Pasterze, którzy służą dziś Kościołowi Radomskiemu. Zdecydowana większość lat tego półwiecza toczyła się w blasku świętego Jana Pawła II Wielkiego; jutro – 40. rocznica Jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Dostojni Jubilaci, przyjmijcie dzisiaj naszą obecność i modlitwę w waszej intencji jako wyraz naszego szacunku i naszej wdzięczności za piękną służbę. – powiedział bp Turzyński.

bp Piotr Turzyński, wprowadzenie:

 

Do Biskupów-Jubilatów okolicznościowe listy przysłał papież Franciszek. Treść listów odczytał ks. prał. Albert Warso z Kongregacji Nauki Wiary:

List do Biskupa Henryka Tomasika

 

List do Biskupa Adama Odzimka

W homilii Kardynał Stanisław Dziwisz szczególne słowa skierował do Złotych Jubilatów:

– Drodzy Biskupi Jubilaci: Henryku i Adamie. Wy najlepiej znacie scenariusz Waszego życia, również jego ostatnich 50 lat, które przeżyliście pod znakiem Chrystusowego kapłaństwa. Wtedy w katedrze w Siedlcach i w katedrze w Sandomierzu otwierała się przed Wami droga służby Chrystusowi i Jego Kościołowi. Przeszliście znaczny odcinek tej drogi, ale ona się jeszcze nie skończyła. Dziś w katedrze radomskiej dziękujecie, a my wraz z Wami, dziękujecie Bogu za Waszą służbę, za wierność, za to wszystko, co dzięki waszej kapłańskiej i pasterskiej posłudze stało się udziałem ludu Bożego. Dziś każdy z Was może sięgnąć do słów Psalmisty i powtórzyć za nim wdzięcznym sercem: „Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.” (por. Ps 116,12-13). Życzymy Wam: sił, zdrowia i niegasnącego zapału w służbie Bogu i bliźnim. Bądźcie pasterzami według Bożego Serca. Umacniajcie nadal w wierze, pomagajcie im – o co prosił nas tak gorąco prosił św. Jan Paweł II – aby otwierali na oścież drzwi Chrystusowi, by wypływali na głębię wiary, nadziei i miłości. Pomagajcie rodzinom, by pomimo zagrożeń, były wspólnotami życia i miłości. Bądźcie z młodymi! Niech żyją i marzą o przyszłości ze świadomością, że Chrystus żyje, i że jest On – jak przypomniał papież Franciszek – naszą Nadzieją, najpiękniejszą młodością tego świata. Odczytując Wasze biskupie zawołania modlimy się, „Aby wiara i miłość były mocne” w nas wszystkich, modlimy się powtarzając za Jezusem: „Ojcze nasz… przyjdź Królestwo Twoje”.   – powiedział kard. Dziwisz.

Kard. Stanisław Dziwisz, homilia:

Z Mszą św. z racji jubileuszu 50 rocznicy święceń kapłańskich związany jest specjalny obrzęd błogosławieństwa Jubilatów. Wymownym znakiem tego obrzędu jest wręczenie krzyży.

ks. Jacek Mizak, wprowadzenie:

 

Kard. Stanisław Dziwisz, obrzęd błogosławieństwa Złotych Jubilatów:

Okolicznościowy list gratulacyjny przesłał Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP; odczytał go Marek Suski, sekretarz stanu i szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Marek Suski, List Prezesa Rady Ministrów:

W imieniu kapłanów Diecezji Radomskiej życzenia Złotym Jubilatom złożył ks. prał. Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu:

– Kapłaństwo czasem przybiera też postać krzyża. Chyba częściej niż sądzimy. Dlatego ze złotym jubileuszem związany jest obrzęd powierzenia krzyży i związana z tym obrzędem obietnica: „Bóg, który Cię prowadził od czasu młodości, i w podeszłym wieku Ciebie nie opuści”. Stoimy wobec kapłaństwa czcigodnego latami Złotego Jubileuszu, w osobach Księży Biskupów i Kapłanów oraz złotych jubilatów. Trzymamy kwiaty, po 50 w każdym koszu, bo to jest coś żywego, co ma barwy, zapach i jest piękne. Niech takie będą kolejne lata waszej pasterskiej posługi. – mówił ks. Wojtkun:

ks. Jarosław Wojtkun, życzenia:

 

Życzenia w imieniu osób życia konsekrowanego wypowiedziała s. Mirosława Grunt, Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN z Mariówki:

s. Mirosława Grunt, życzenia:

 

W imieniu wiernych życzenia złożyli Ewa i Bogumił Stysiek z Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie:

Ewa Stysiek, życzenia:

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowań wypowiedzieli dostojni Jubilaci: bp Adam i bp Henryk:

Bp Adam Odzimek, podziękowanie:

 

Bp Henryk Tomasik, podziękowanie:

 


 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.