Katecheza nr 27 – Przygotowanie osobiste do Mszy św., post eucharystyczny, czas i przestrzeń liturgii

954

Każda celebracja Mszy świętej ma prowadzić do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych, obejmującego zarówno duszę, jak i ciało. Powinna wzmacniać wiarę, ożywiać nadzieję i rozpalać miłość. Wymaga zatem uprzedniego, osobistego przygotowania. Święty Filip Neri pouczał, że kto staje na modlitwie bez przygotowania, podobny jest do ptaka, który chce latać, a jeszcze nie jest do tego gotowy. Przygotowanie do pełnego uczestnictwa wymaga zbadania stanu swej duszy, aby była w stanie łaski uświęcającej. Jeśli przeszkadza grzech ciężki, należy skorzystać z sakramentu pokuty.

Pomocą w owocnym przeżyciu liturgii jest odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie poprzez modlitwę, wyciszenie, przeczytanie czytań mszalnych z danego dnia. Na spotkanie z Bogiem należy przygotować serce i umysł przez wzbudzenie własnych intencji. Zaleca się, aby upraszać wstawiennictwa Matki Bożej i świętych, aby godnie uczestniczyć we Mszy świętej.

Od strony zewnętrznej ważne jest także, abyśmy zadbali o odpowiedni ubiór godny naszego uczestnictwa w liturgii.

Wierni przyjmujący Eucharystię zobowiązani są do zachowania postu eucharystycznego. Powinni powstrzymać się przez godzinę przed Komunią Świętą od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa. Osoby w podeszłym wieku oraz chorzy, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Eucharystię, chociaż coś spożyli w czasie godziny poprzedzającej przystąpienie do sakramentu.

Kongregacja Sakramentów skróciła czas postu eucharystycznego do około 15 minut dla:

  • chorych przebywających w szpitalach lub w domach, nawet niepozostających w łóżku;
  • osób w podeszłym wieku pozostających z powodu starości w domu, czy przebywających w zakładach opieki;
  • osób, które opiekują się chorymi lub starcami oraz ich bliskich pragnących razem z nimi przyjąć Komunię Świętą, jeżeli nie mogą zachować postu przez jedną godzinę.

Eucharystia może być sprawowana i udzielana każdego dnia o dowolnej porze, z wyjątkiem trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia, gdzie szczegółowo określają to przepisy liturgiczne. W niedziele i święta nakazane wierni mają obowiązek uczestniczyć we Mszy świętej. Obowiązek ten mogą wypełnić również uczestnicząc we Mszy świętej wieczorem w przeddzień niedzieli lub święta nakazanego.

Celebracji Mszy świętej należy dokonywać w miejscu świętym czyli kościele lub kaplicy. Jest to miejsce przeznaczone do sprawowania liturgii poprzez akt poświęcenia lub błogosławieństwa. W konkretnym wypadku, gdy wymaga tego konieczność, można sprawować Eucharystię w innym – ale zawsze godnym – miejscu.

Uczyńmy wszytko, aby indywidualne przygotowanie do liturgii było świadectwem wiary w rzeczywistość, w której bierzemy udział.