Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej

1903
Dzieło Biblijne Diecezji Radomskiej

Co to jest Dzieło Biblijne im. Jan Pawła II?

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawna w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jaki jest cel Dzieła Biblijnego?

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.


Moderator: ks. Jacek Kucharski 

Młyńska 23/25 
26-612 Radom 

T: +48 500 099 198 
E:  drjack@poczta.onet.pl
W: http://biblista.pl/diecezja-radomska.html