Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

739

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCH) istnieje w Radomiu od 2005 roku przy kościele Ojców Jezuitów.

To wspólnota, której duchowość opiera się na duchowości ignacjańskiej.

Jesteśmy katolickim stowarzyszeniem osób świeckich. W Radomiu skupiamy się w kilkuosobowej grupie. WŻCH istnieje także w innych miastach w Polsce i na świecie. Tworzymy wspólnotę osób podobnie myślących i żyjących stylem życia charakterystycznym dla WŻCH. Żyjemy tzw. duchowością ignacjańską, to znaczy duchowością zainicjowaną przez św. Ignacego z Loyoli – założyciela Towarzystwa Jezusowego.

W Radomiu WŻCH spotyka się raz w tygodniu.

Na spotkaniach modlimy się korzystając z metod św. Ignacego (medytacja ignacjańska Słowa Bożego) oraz dzielimy się wzajemnie doświadczeniem Bożej obecności w naszej codzienności.

Ćwiczenia duchowe

Nasze apostolstwo to głównie organizowanie i prowadzenie wraz z Jezuitami Rekolekcji Ignacjańskich w życiu codziennym – kolejna edycja będzie w Wielkim Poście.

Rekolekcje te opierają się na medytowaniu Słowa Bożego według metody ignacjańskiej. Ćwiczenia Duchowe są wspaniałym narzędziem do porządkowania swojego życia, do nawrócenia, uzdrowienia, integracji życia z wiarą.