Formularz Mszy Świętej „W czasie pandemii”

1719
Mszał. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Informujemy o możliwości celebrowania Mszy Świętej wg formularza „W czasie pandemii”. Formularz oraz uwagi celebracyjne – poniżej.

Ks. Tomasz Herc 

W CZASIE PANDEMII

Tę Mszę można sprawować, zgodnie z rubrykami Mszy i Modlitw w różnych potrzebach, we wszystkie dni z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocy, dni Oktawy Wielkanocy, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i dni Wielkiego Tygodnia. Kolor liturgiczny na tę Mszę, zgodnie z OWMR 347, to fioletowy, ponieważ formularz ma charakter pokutny.

Antyfona na wejście

Por. Iz 53, 4

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.

Kolekta

Wszechmogący wieczny Boże,  Ty jesteś najpewniejszą obroną w każdym niebezpieczeństwie i wysłuchujesz swoje dzieci wołające ufnie w utrapieniu,  + prosimy Cię, zmiłuj się łaskawie nad nami i daj wieczne życie zmarłym, pociechę płaczącym,  uzdrowienie chorym, pokój umierającym,  siłę tym, którzy poświęcają się w służbie zdrowia, ducha mądrości sprawującym władzę,  a nam odważnej życzliwości wobec wszystkich,  * abyśmy mogli wspólnie oddawać chwałę Twojemu świętemu imieniu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami

Prosimy Cię, Panie, przyjmij dar ofiarny, który w tych dniach zagrożenia Tobie składamy, * i spraw, aby dzięki Twojej wszechmocy stał się on dla nas źródłem uzdrowienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

5 Modlitwa eucharystyczna C z własną prefacją (Chrystus wzorem miłości).

Antyfona na Komunię

Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Modlitwa po Komunii

Boże, od Ciebie przyjęliśmy lekarstwo życia wiecznego, * spraw, prosimy, abyśmy przez ten Sakrament mogli się radować pełnią niebiańskiego uzdrowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa nad ludem

Boże, Obrońco ufających Tobie, + błogosław swój lud, wybawiaj, ochraniaj i prowadź, * aby wolny od grzechów i bezpieczny od nieprzyjaciela, zawsze  trwał w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.


CZYTANIA

Można użyć czytań z Mszy w okresie trzęsienia ziemi:

 • Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.2)
  • Lm 3, 17-26: Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana
  • Pozbawiłeś mą duszę spokoju…
 • Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.2)
  • Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7 (R.: por. 4): Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

albo:

 • Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.5)
  • Rz 8, 18-30 Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga
  • Bracia: Jeżeli Bóg z nami…
 • Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.4)
  • Ps 123 (122), 1b-2 (R.: 3a): Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami.
 • Śpiew przed Ewangelią (LM VIII, nr 36.9)
  • Por. 2 Kor 1, 3b-4a
  • Błogosławiony Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym ucisku.
 • Ewangelia (LM VIII, nr 36.9)
  • Mk 4, 35-41 Kim On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
  • Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się…