GNIEWOSZÓW – Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP

5048
Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:

 • Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie
  • ul. Kochanowskiego 1
  • 26-920 Gniewoszów
  • woj. mazowieckie
 • T: +48 48 621 50 21
 • E: parafiagniewoszow@gmail.com
 • W: #

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Stanisław Grzmil

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 9.00;
  • 11.30;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 9.00;
  • 18.00 (zima 17.00)
 • Dni powszednie:
  • 18.00 (zima 17.00)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Gniewoszów, Zdunków, Zwola Kol.
 • Odpusty:
  • Niepokalanego Serca NMP (sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • poniedziałek po III Niedzieli Adwentu
 • Historia:

Gniewoszów został założony w 1693 r. przez Jana Gniewosza na gruntach wsi Oleksów. Pod względem kościelnym należał do parafii Oleksów. W Gniewoszowie musiała być publiczna kaplica – kościół, skoro w XVIII w. notowana jest jako filia parafii Oleksów. Świątynia ta prawdopodobnie była drewniana i wkrótce zanikła. W 1926 r. proboszcz Oleksowa, ks. Józef Mączyński, zakupił 4 morgi ziemi w Gniewoszowie pod przyszłą kaplicę. Obecnie jest to plac boiska szkolnego. Dopiero podczas II wojny światowej mieszkańcy Gniewoszowa podjęli inicjatywę zorganizowania kaplicy. Do tego celu została przystosowana remiza – dobudowano kruchtę, nad nią babiniec, zakrystię i skarbiec. Poświęcenia kaplicy pw. Niepokalanego Serca NMP dokonał 7 XI 1943 r. ks. Piotr Bitny-Szlachto. Od 1951 r. funkcjonowała ona jako kaplica rektoralna z samodzielnym duszpasterzem przebywającym tam na stałe. Ekspozytura w Gniewoszowie została utworzona 10 XII 1952 r. przez bp. Jana Kantego Lorka. Pięć lat później, 24 III 1957 r., została erygowana parafia z wydzielonych wiosek par. Oleksów i Wysokie Koło. W II połowie lat sześćdziesiątych XX w. kaplica była w złym stanie technicznym i rozpoczęto starania o budowę nowego kościoła. Mimo usilnych próśb kierowanych do ówczesnych władz parafia nie otrzymała pozwolenia na budowę nowej świątyni, tylko na remont kaplicy. Kościół został zbudowany czy właściwie „obudowany” wg projektu arch. Henryka Dąbrowskiego z Warszawy, inż. Arkadiusza Reszetki i inż. Zbigniewa Rzeźniaka w latach 1973–1975 staraniem ks. Bronisława Kaszuby. W ówczesnej sytuacji politycznej obiekt ten był oficjalnie planowany jako „kapitalny remont, przebudowa”. Obudowano więc stary kościół nowym, a gdy był gotowy, wówczas w dniach 11–13 VIII 1975 r. rozebrano dawny, stojący wewnątrz. Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski dedykował nową świątynię 15 VII 1979 r. Stanowi ona budowlę halową, murowaną z czerwonej cegły.

 


MAPA DOJAZDU: