GŁOWACZÓW – Parafia pw. św. Wawrzyńca

6851

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. dr Zdzisław Kałuziński
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Marcin Jarząbek

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.30;
  • 10.00;
  • 11.30;
  • 17.00 (zima – 16.00)
 • Święta zniesione:
  • 10.00;
  • 17.00 (zima – 16.00)
 • Dni powszednie:
  • 17.00 (zima 16.00),
  • 7.00 (Roraty w Adwencie)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Bobrowniki, Cecylówka Głowaczowska, Chodków, Dąbrówki, Emilów, Głowaczów, Grabnowola, Helenów, Henryków, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Klementynów, Leżenice, Lipa, Lipska Wola, Łukawa, Łukawska Wola, Jasieniec, Józefów, Mała Wieś, Mariampol, Michałów, Miejska Dąbrowa, Moniochy, Podmieście, Rogożek, Stawki, Studnie, Zieleniec
 • Odpusty:
  • św. Wawrzyńca (10 sierpnia),
  • MB Wspomożenia Wiernych (24 maja)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • środa po IV Niedzieli Wielkiego Postu
 • Nabożeństwa:
  • w kaplicy:
   • adoracja Najświętszego Sakramentu – codziennie 10.00-17.00
   • różaniec – 20.00 (19.00 – zima)
  • pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca – 17.00 (16.00 – zima)
  • majowe, czerwcowe, różańcowe – 17.00
 • Historia

Pierwotny kościół powstał ok. 1390 r. jako fundacja Jana Głowacza z Leżenic. Parafia Leżenice istniała w II połowie XV w. i miała drewniany kościół. Z kolei kościół w Głowaczowie pw. św. Wawrzyńca istniał w II połowie XV w i był drewniany. Pod koniec tegoż wieku centrum ośrodka kościelnego zostało przeniesione z Leżenic do Głowaczowa. Ale parafia Leżenice przetrwała jeszcze do 1621 r. w dekanacie zwoleńskim, jako osobna obok Głowaczowa. Późniejsze źródła już jej nie podają. Kościół w Głowaczowie miał być położony na miejscu dzisiejszego cmentarza. Został on zniszczony w czasie najazdu Szwedów, a spłonął pod koniec XVI w. Potem powstał kościół murowany, który został rozbudowany w 1675 r. wg projektu arch. Tylmana van Gameren, staraniem biskupa łuckiego Tomasza Leżeńskiego. Dedykacji tej świątyni dokonał 28 X 1745 r. bp Michał Kunicki, sufragan krakowski. W początkach XIX w. oceniano, że kościół był w bardzo złym stanie. Przed I wojną światową ks. Wiktoryn Budziszewski planował powiększyć kościół wg planów arch. Słomińskiego. Świątynia ta została doszczętnie zniszczona i spalona przez hitlerowców w 1944 r. Obecny kościół zbudowano w latach 1956–1966 wg projektu arch. Władysława Pieńkowskiego, staraniem ks. Stanisława Sikorskiego. Dedykacji świątyni dokonał sługa Boży bp Piotr Gołębiowski 23 X 1966 r. Budowla ma charakterystyczną bryłę, będącą efektem tworzenia nowego stylu narodowego w architekturze. Kościół jest murowany, trójnawowy. Budowa kościoła, wg pierwotnych planów, nie została w pełni dokończona (dzwonnica miała być wyższa). W 2016 r., staraniem ks. Zdzisława Kałuzińskiego, ukończono wieżę świątyni. W 1916 r. wikariuszem w tej parafii bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, zamordowany w 1942 r. w Dachau.

Po 62 latach budowa kościoła dobiegła końca. 10 VI 2018, podczas uroczystej Mszy świętej bp Henryk Tomasik dokonał pobłogosławienia sygnaturki i prac wykonanych w ciągu dwóch ostatnich lat. Sygnaturka została wybudowana staraniem ks. Zdzisława Kałuzińskiego – proboszcza, parafian i innych dobroczyńców. W jej wnętrzu umieszczono dzwon z 1764 roku, który pochodzi z kościoła zniszczonego w 1944 roku. 


MAPA DOJAZDU: